Faglige leder for kvalitet

Har du interesse for at arbejde med kvalitetssystemer og kvalitetsudvikling i uddannelsesverden? Og har du flair for at arbejde med strukturer og systemer? Så er det dig, vi søger.

Greenland Business School er en velfunderet dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Greenland Business School har fokus på nye uddannelser og udviklingstiltag, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at tilfredsstille erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft.

Dine opgaver...

Som faglig leder vil du få ansvaret for at arbejde med institutionens kvalitetssystemer og kvalitetsudvikling af institutionens organisation og administration. Du vil få ansvaret for at udvikle og implementere et kvalitetssystem for institutionen baseret på internationale standarder. Du vil skulle varetage planlægningen og opfølgning på udarbejdelsen af forskellige analyser og rapporter, og du vil have det faglige ansvar for interne og eksterne kvalitetsprojekter samt yde ledelsesstøtte i faglige forhold. Arbejdsopgaverne kræver, at du kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og god til at overholde tidsfrister.

Ansvarsområder er:

 • At arbejde målrettet med udvikling af et kvalitetssystem baseret på internationale standarder.
 • At have det faglige ansvar for udviklingen og implementeringen af kvalitetsstandarder og kvalitetskontrolprocedurer og -processer.
 • At have det faglige ansvar i forbindelse med udvikling og implementering af kvalitetsprojekter på tværs af organisationen, herunder nyt ESDH-system.
 • At identificere og løse kvalitetsproblemer og – afvigelser.
 • At overvåge og evaluere arbejdsprocesser for at sikre overholdelse af kvalitetsstandarder.
 • At være forstanderens sparringspartner på faglige forhold og projekter, som relaterer sig til området.
 • Ad hoc-opgaver.

Du vil have daglig kontakt med elever, studerende og medarbejdere samt til mange forskellige eksterne interessenter og aktører, og vi lægger i stillingen derfor vægt på, at du har en positiv indstilling og trives med at skabe relationer og netværk. Vi forventer, at du kan arbejde systematisk med planer og være selvdrivende i at udføre dem. Du vil blive en del af staben og have reference til forstanderen.

Vi ønsker...

 • Du har en relevant uddannelse indenfor uddannelsesadministration eller lignende eller har tilsvarende erhvervserfaring
 • Du har sans for detaljer og flair for at bruge digitale værktøjer.
 • Du har viden og erfaring om kvalitetsarbejde i uddannelsessektoren eller tilsvarende.
 • Du har erfaring med at udvikle og implementere kvalitetskontroller og – processer.
 • Du er målrettet, struktureret og god til at følge opgaver til dørs.
 • Du er god til at samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser.
 • Gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk bliver vægtet højt

Vi tilbyder...

Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, og med muligheden for selv at præge indholdet i stillingen. Du vil få mulighed for personlig og faglig udvikling samt spændende udfordringer og muligheden for at blive en del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 40 timer per uge.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat d. 1. januar 2024 eller efter aftale.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Kan du se dig selv som faglig leder for kvalitet på mit hold, og vil du vide mere, så kontakt forstander Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@gbs.gl

Læs mere om Greenland Business School på www.gbs.gl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 29. december 2023. Vi behandler ansøgningerne løbende.

Ansøgningen sendes til HR@gbs.gl og bilægges ansøgning og CV, uddannelsesdokumenter, kopi af straffeattest samt andre relevante bilag.

Vi glæder os til at høre fra dig!