BA i International handel og markedsføring

(uden au)

Alle de redskaber du har brug for til en fremtid indenfor salg og marketing

Vil du gerne skabe et et solidt fundament af viden og kompetencer indenfor handel, marketing, ledelse organisation og samarbejde?
Og vil du du gerne supplere den viden yderligere med spænende valgfag, som forretningsudvikling, e-business eller innovation? Så er en BA i International Handel og marketing garanteret noget for dig.

Hvorfor læse BA i International handel og marketing?

Bacheloruddannelsen i International handel og marketing er for dig, der gerne vil have en spænende karierrere indenfor salg og marketing. Både internationalt og i grønlandsk sammenhæng. 

Både fordi uddannelsen går i dybden med praksisorienteret teori, som kan anvendes direkte, men også fordi den tilbyder et udvalg af relevante valgfag indenfor  fagspecifikke områder.

Hvad kræver det at starte på BA i International handel og marketing?

For at blive optaget på BA i International handel og marketing skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • MERX II
  • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver BA i International handel og marketing adgang til?

Uddannelsen kan være adgangsgivende eller  give merit i forhold til relevante kandidatuddannelser.

Hvad lærer jeg?

BA i International handel og marketing har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag:

  • Handel og marketing
  • Ledelse, organisation og samarbejde
  • Jura
  • Økonomi og finansiering
  • Metode og tværfaglige projekter
  • Valgfag (Fx Innovation, forretningsudvikling & E-Business, Business Ethics, Ledelse i praksis i Grønland)

Fagene suppleres med praktikforløb og uddannelsen afsluttes med bachelorprojekt.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

BA i International handel og marketing afvikles over 7 semeste fordelt på 3½ år. I forløbet er indeholdt 1 praktik og et projektforløb.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.
En stor del af undervisningen er praksisnær. Du kommer til at arbejde med eksempler og cases fra virkelighedens verden, hvilket vil klæde dig godt på til dine fremtidige jobs.

Dele af uddannelsen kan foregå online. Endvidere kan dele af uddannelsen forgå i udlandet, hvor der tilskrives efterfølgende merit.

Praktikdelen afholdes hos én godkendt praktikplads i Grønland eller udlandet.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver. Det kan være mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, projektopgaver og praktikrapporter.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik (Greenland Business School)
  • Studiet starter i begyndelsen af september, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl