MerX I

Din genvej fra GUX til de merkantile uddannelser

Har du gået på GUX og drømmer du om en karriere inden for handel, økonomi eller marketing? Så er MerX I din adgang til anden del af TNI-uddannelsen eller MerX II.

Hvorfor læse MerX I?

MerX I er bindeleddet mellem hhv. GUX og TNI (anden del) og GUX og akademiuddannelserne (via MerX II).

Fra GUX til TNI

Fra GUX til akademiuddannelse

Hvad kræver det at starte på MerX I?

For at blive optaget på MerX I skal man have betået GUX med krav om mindstekarakteren E (02) på fagene Matematik C, Samfundsfag C og Engelsk C.

Elever med en GUX-eksamen inden for det merkantile område (tidligere HHX) kan søge direkte om optagelse på de videregående merkantile akademiuddannelser.

Hvad lærer jeg?

På MerX I bliver du introduceret for de vigtigste discipliner indenfor erhvervslivet. Det vil give dig et godt udgangspunkt for at vurdere, hvad du finder interessant og dermed hvilken videreuddannelse, du efterfølgende kunne tænke dig at tage. 

På MerX I kommer du til at udvikle dine kompetencer på både det teoretiske og det praktiske plan og kan se frem til følgende fag:

  • Erhvervsøkonomi C
  • Innovation C
  • Afsætning C
  • IT C
  • CV skrivning
  • Forvaltning
  • Visuel markedsføring
  • Studieteknik
  • Personlighedspsykologi
  • Temaprojekt

Hvordan er uddannelsen opbygget?

MerX I er tilrettelagt som et fuldtidsstudie og varer et semester (18 uger + 1 eksamens uge). Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie, lektier mm.

Hvordan foregår undervisningen?

Som studerende på MerX I har du ca. 40 lektioners arbejde om ugen. Lidt over halvdelen af disse er med en underviser til stede. Resten af disse timer vil være fordelt mellem skemalagte undervisningsopgaver, hjemmearbejde, lektielæsning samt timer til hjælp og vejledning.

En stor del af undervisningen er praksisnær. Du kommer til at arbejde med eksempler og cases fra virkelighedens verden, hvilket vil klæde dig godt på til dine fremtidige jobs. Undervejs vil du både læse faglitteratur, se videoer og arbejde med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

Hvordan foregår eksamen?

Uddannelsen afsluttes med temaprojekt/eksamener i Erhvervsøkonomi, Innovation, Afsætning og Informationsteknologi.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl