Uddannelsesleder Vikariat

Brænder du for uddannelse? Har du viden om videregående uddannelser og gerne erfaring fra det merkantile område? Og har du lyst til at afprøve dine kompetencer hos os, så har vi en vikar stilling som uddannelsesleder i perioden fra den 1. august 2024 til 31. januar 2025

Greenland Business School er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række erhvervsrettede og praktikbaserede uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Greenland Business School, er inde i en udviklingsfase med fokus på nye tilbud, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at matche erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft. De videregående uddannelser omfatter blandt andet bachelor- og akademiuddannelser samt uddannelser inden for det finansielle område.

Dine opgaver...

Som uddannelsesleder får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre de videregående uddannelser, og derfor er det vigtigt, at du er grundig og har fokus på præcision i dit arbejde. Arbejdet kræver at du er tålmodig og forstår at skabe tillid i de rammer du arbejder indenfor. Som uddannelsesinspektør vil du få ansvaret for at elever og studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, hvor der er sammenhæng i undervisningen på tværs af faggrænser.

Som uddannelsesleder vil du indgå i et team, hvor arbejdsområdet spænder vidt fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser. Du er nærmeste leder for de undervisere, som primært er tilknyttet dit uddannelsesområde. Du vil indgå i faglig sparring og vejledning med undervisningsteamet på dit områder.

Arbejdsopgaverne består overordnet af følgende:

· Daglige ansvar for at undervisningen gennemføres efter gældende lovgivning

· Planlægning af undervisningsforløb, herunder fagfordeling, eksamenstilrettelæggelse og skemalægning.

· Ansvarlig for udvikling af studieordninger, uddannelsesplaner og læreplaner

· Evaluering af uddannelser og undervisning, herunder elevtrivselsundersøgelse

· Bidrage til udviklingen af kommende uddannelser.

Vi ønsker...

· Har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse gerne med gennemført relevant pædagogikum.

· Har erfaring med uddannelsesledelse, uddannelsesplanlægning og -tilrettelæggelse, herunder særligt skemaplanlægning og timefagfordeling.

· Har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø

· prioriterer og faciliterer den tætte relation og dialog med medarbejdere, studerende og elever.

· Endvidere vil gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk blive vægtet højt

Vi tilbyder...

Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, der ser vores elever, studerende og medarbejdere som værende vores vigtigste ressource til at skabe innovative løsninger. Et job med faglig ledelse og med mulighed for at være med til at udvikle og effektivisere de uddannelsesmæssige processer og planlægning, der tegner skolens hverdag. Du vil få spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse kan ske som tjenestemand, hvis man i forvejen er ansat som tjenestemand i Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. august 2024 eller efter aftale.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Kan du se dig selv som uddannelsesleder på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt Uddannelseschef Troels Friis, tlf. 342557 eller e-mail trfr@gbs.gl

Læs gerne mere om Greenland Business School på www.gbs.gl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 24. maj 2024. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter ansøgningsfristen.

Vi glæder os til at høre fra dig!