Advokatsekretær

Kalaallit Nunaani suliffimmik sungiusarneq, Qallunaallu Nunaanni atuagarsorneq

Eqqartuussissusilerisup allattaatut ilinniagaqarniarlutit sinnattoqarpit? Taava sinnattutit piviusunngorsinnaapput ilinniagarluunniit Kalaallit Nunaanni neqeroorutaangikkaluarpat. GBS-i qallunaat immikkut ilinniagaataannut attaveqaataavoq. 

Qallunaat nunaannili ilinniakkat allat assigalugit, atuagarsornertai Qallunaat Nunaanni ingerlanneqartarput, sulinermillu sungiusarnertai Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartarlutik.

Sooq Eqqartuussissusilerisup allattaatut atuarneq?

Eqqartuussissusilerisup aallattaatut inatsisitigut ajornartorsiutit suliarinerinut aaqqiiniarnermi ilaasassaatit. Suliassatit naliginnaasumik ukuusinnaapput, allakkiornermi allaqqissaarineq, isumaqatigiissutit-it, skøde-it il.il. Aammattaaq oqarasuaatip akisussaaffiginissaa, toqqorsivimmut toqqortuinerit, naatsorsuuserineq, ataatsimiinnissallu aaqqissuunneri assigisaalu.

Ilinniagaq pillugu annertunerisumik paasisaqarusukkuit uunga nittartakkamut iserlutit atusinnaavat www.ug.dk

Eqqartuussissusilerisup allattaatut aallartinniaraanni suna piumasaqaataava?

Ilinniakkamut aallartikkusukkaanni Kalaallit Nunaanni suliffimmik sungiusarfissamik, Qallunaallu Nunaanni ilinniarfimmik, ilinniakkamut neqeroorutilimmut nassaarsimasariaqarputit.

Piumasaqaatit immikkut ittut, atuarfiillu suut ilinniakkamik neqerooruteqarnersut pillugit annertunerusumik uani allattorsimaffimmi Uddannelsesnævnet i Danmark ilanngussami atuarsinnaavatit. Uddannelsesnævnet i Danmark 

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniakkamut qinnuteqarneq pisarpoq illoqarfigisanni Majoriami imaluunniit sullissivik.gl-mi

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarsinnaavutit uunga studievejleder@gbs.gl