AU i økonomi og ressourcestyring (M. AU)

Akademi-mi ilinniakkat ingerlateqqiguk bachelor-imut

Akademi-mi ilinniagaqarpit, misigisimallutillu suli piginnaasarnik niuernerup iluani, pilerisaarinermi, aqutsinermi, aaqqissussinermi, suleqatigiinnermilu qaffassaanerit naammaginagu?
Imaluunniit akademi-mi ilinniakkakkatit ilaartorusuppigit nutaanik, soorlu ineriartortitsineq, e-business imaluunniit nutaaliorneq? Taava Bachelor Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq qularnaatsumik ilinnut tulluarpoq.

Hvorfor læse BA i Økonomi og Ressourcestyring?

Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq Bachelor ilinnut tulluartuuvoq, ilinnut naatsorsuuserinermuk, aningaasanik aqutsinermut, aningaasaliinermillu ingerlaqqikkusuttumut. Ilinniakkamilu soorlu, qanoq ililluni aaqqissuussineq, piareersaanerlu atorlugit, suliffinnik, aningaasaqarnernillu ingerlalluartunik ilinniarsinnaavutit.

Suliamik ilisimasaqarluarnerup itisileernissaa pillugu, toqqaannaq atorsinnaasumik, kisianni aamma ilinniagaq immikkut ittunik soqutiginartunik toqqarneqarsinnaasunik neqerooruteqarmat.

Ilinniagaq kandidat-itut ingerlaqqinnissamut periarfissiivoq, imaluunniit kandidat-inut ingerlaqqinnissanut sivikillisaanermut atorneqarsinnaalluni.

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

Atuartitsineq tiiminut aggugaavoq, eqimattani atuartitsineq, oqalugiartitsinerit, avataaniik saqqummiinerit, skema malillugu atuartitsineq, atuarneq, suliaqarneq, eqimattanngorluni sulineq, nammineq ilinniarneq, ilinniagassalerineq il.il.
Ilinniartitsinerup ilarujussuaq paasiuminartunngorlugu suliaavoq. Sulianik assersuusiorluni, sammisanillu ulluinnarni pisartunik piusunik aallavilinnik suliaqartassaatit, taamaasillunilu siunissamik suliffigilerumaakkannut piareersarneqassaatit.

Ilinniarnerup ilaa qarasaasiakkut ingerlanneqartarsinnaavoq. Aammattaaq ilinniarnerup ilaa nunani allani ingelanneqartarsinnaalluni, taamaasiornermilu sivikillisaanermik kinguneqarsinnaalluni.

Suliffimmi sungiusarneq, suliffimmik sungiusarfimmi ataatsimi akuerisami Kalaallit Nunaanni imaluunniit nunani allani ingerlanneqartassaaq.

BA i Økonomi og ressourcestyring har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag: Økonomi og ressourcestyring, Ledelse, organisation og samarbejde, Jura, Handel og marketing, Metode og tværfaglige projekter, Valgfag (Fx Innovation, forretningsudvikling & E-Business, Business Ethics, Ledelse i praksis i Grønland), Praktik og Afsluttende opgave.

Praktisk information

Varighed: 5 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart: September

Opbygning af uddannelse

BA Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq ukiup affaata missaani sivisussusilinni tallimani ingerlanneqartarpoq, ukiunullu pingasuni ingerlanneqartarluni. Ilinniakkap ingerlanerani suliffimmik sungiusarneq ataaseq, sammisamillu suliaqarnermik ataatsimik imaqarluni.

Hvad kræver det at blive optaget på BA i Økonomi og Ressourcestyring?

BA Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq-mi ilinniakkamut allartissangaanni, ilinniagaq Akademi-mi Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq naammassisimasariaqarpoq. 

Akademi-mili ilinniakkamik allamik naammassinnissimaguit, qinnuteqarsinnavutit, tassani sivikillisaaffigineqarnissamik- aammalu piginnaasannik nalilersuiffigineqarlutit.

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. http://sullissivik.gl.

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl

Suut eqqumaffigissavakka?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Atuarneq septembarip aallartinnerani aallartissaaq, qinnuteqarnermullu killigitinneqarpoq martsip aallaqqaataa.

  • Uddannelsen er uddannelsesstøtte berettiget.

  • Ukiup affai tamarmik misilitsinnermik suliakkiinernillu naggaserneqartassapput. Oqaluttariarsornermik misilitsinnerusinnaapput, allattariarsornerullutik, sammisamik suliaqarnerullutik, sungiusarnermilu nalunaarusiornerullutik.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0