Shippingassistent

Kalaallit Nunaani suliffimmik sungiusarneq, Qallunaallu Nunaanni atuagarsorneq

Shippingassistent-itut ilinniagaqarniarlutit takorluugaqarpit? Taava takorluukkat piviusunngorsinnaapput ilinniagarluunniit Kalaallit Nunaanni neqeroorutaangikkaluarpat. GBS-i qallunaat immikkut ilinniagaataannut attaveqaataavoq. 

Qallunaat nunaannili ilinniakkat allat assigalugit, atuagarsornertai Qallunaat Nunaanni ingerlanneqartarput, sulinermillu sungiusarnertai Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartarlutik.

Sooq TNI BASIS-mut atuarneq? Shippingassistent?

Shippingassistent-itut umiarsuaatileqatigiit, umiarsuarni sullivinnut, suliffeqarfinnullu attaveqalernissaat suleqataaffigissavat.
Tamakkiisumik sulianut tappissuussatit, piaartumillu aaliangiisinnaassuseqassallutit. Suliannut tunngatillugu oqarasuaat pingaarnertut atussavat, telex, telefax, qarasaasiaq kiisalu angallannermut pilersaarutit, piffissat allattorsimaffiat aammalu akinut aaliangersakkat. 

Ilinniagaq pillugu annertunerisumik paasisaqarusukkuit uunga nittartakkamut iserlutit atusinnaavat www.ug.dk

Shippingassistent-itut suna piumasaqaataava?

Ilinniakkamut aallartikkusukkaanni Kalaallit Nunaanni suliffimmik sungiusarfissamik, Qallunaallu Nunaanni ilinniarfimmik, ilinniakkamut neqeroorutilimmut nassaarsimasariaqarputit.

Piumasaqaatit immikkut ittut, atuarfiillu suut ilinniakkamik neqerooruteqarnersut pillugit annertunerusumik uani allattorsimaffimmi Uddannelsesnævnet i Danmark ilanngussami atuarsinnaavatit. Uddannelsesnævnet i Danmark 

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniakkamut qinnuteqarneq pisarpoq illoqarfigisanni Majoriami imaluunniit sullissivik.gl-mi

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarsinnaavutit uunga studievejleder@gbs.gl