Finansøkonom

Startskuddet til din karriere inden for finanssektoren.

Aningaaserivimmi, illunik tuniniaavinni imaluunnit kukkunersiuinermi- siunnersuisarfinniluunniit siunnersortingorusullutit eqqarsaateqaruit? Taava ilinniagaq finansøkonom aallartiffigissallugu ilinnut piukkunnarpoq.

Sooq Finansøkonom-imut atuarneq?

Finansøkonom-itut ilinniarninni, ilinniassavatit tuniniaaneq, siunnersuineq, sullissinerlu. Piginnaasatit pikkorissutsillu atorsinnaassapput, aningaaserivinni, aningaasanik atorniartarfinni, sillimmasiisarfinni, illunik tuniniaasuni kiisalu kukkunersiuinermi, aningaasanik sullivinnik namminersortuni, kiisalu pisortat suliffeqarfiutaanni ingerlatsiviinilu.

Finansøkonom-itut sullitat, tunisinermi, siunnersuinermi, aningaasaliinissamut periarfissani, namminersortut- inuussutissarsiornermilu soqutigisaqaqatigiinni kiisalu aningaasanik aqutsisut akimorlugit sullississaatit.

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

Undervisningen er delt op i konfrontations-undervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

Ilinniarnerup ilaa suliffimmi sungiusarluni ingerlanneqartarpoq, Kalaallit Nunaanni, nunanilu allani ingerlanneqartarluni. Angalanermi aningaasartuutit ilinniarfimmiik suliffimilu sungiusarfimmiit akilerneqassapput, takukkit inatsit atuuttut.

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

1. Semester

1. Semester


 • Beskrivende Statestik
  5 ETCS
 • Finansielt Branchekendskab
  5 ETCS
 • Inuussutissarsiornermi aningaasaqarneq
  10 ETCS
 • Erhvervs- og Finansjura
  5 ETCS
 • Nunarsuaq tamakkerlugu aningaasaqarneq
  5 ETCS
2. Semester

 2. Semester


 • Erhvervs- og Finansjura
  5 ETCS
 • Nunarsuaq tamakkerlugu aningaasaqarneq
  5 ETCS
 • Erhvervsøkonomisk Metode
  5 ETCS
 • Attaveqatigiinneq, tunisaqarnerlu
  5 ETCS
 • Nammineq aningaasaatinik siunnersuineq
  10 ETCS
3. Semester

3. Semester


 • Aningaasalersuineq, aningaasaliinerlu
  5 ETCS
 • Aningaasaqarnermik ussassaarineq
  5 ETCS
 • Digital-ikkut attaveqaqatigiinneq, tunisaqarnerlu
  5 ETCS
 • Valgfag 1
  5 ETCS
 • Brancheretning
  10 ETCS
4. Semester

4. Semester


 • Praktikforløb og projekt
  15 ETCS
 • Afsluttende eksamensprojekt
  15 ETCS
Valgfrie Elementer

Valgfag


 • Organisation og ledelse
  5 ETCS
 • Boligadministration
  5 ETCS
 • Pension
  5 ETCS

Branche retning


 • Finansiel rådgivning
  10 ETCS
 • Økonomistyring
  10 ETCS
 • Beskrivende Statestik
  – 5 ETCS
 • Finansielt Branchekendskab
  – 5 ETCS
 • Inuussutissarsiornermi aningaasaqarneq
  – 10 ETCS
 • Erhvervs- og Finansjura
  – 5 ETCS
 • Nunarsuaq tamakkerlugu aningaasaqarneq
  5 ETCS
 • Erhvervs- og Finansjura
  – 5 ETCS
 • Nunarsuaq tamakkerlugu aningaasaqarneq
  – 5 ETCS
 • Erhvervsøkonomisk Metode
  – 5 ETCS
 • Attaveqatigiinneq, tunisaqarnerlu
  – 5 ETCS
 • Nammineq aningaasaatinik siunnersuineq
  – 10 ETCS
 • Aningaasalersuineq, aningaasaliinerlu
  – 5 ETCS
 • Aningaasaqarnermik ussassaarineq
  – 5 ETCS
 • Digital-ikkut attaveqaqatigiinneq, tunisaqarnerlu
  – 5 ETCS
 • Valgfag 1
  – 5 ETCS
 • Brancheretning
  – 10 ETCS
 • Praktikforløb og projekt
  – 15 ETCS
 • Afsluttende eksamensprojekt
  – 15 ETCS

Valgfag

 • Organisation og ledelse
  – 5 ETCS
 • Boligadministration
  – 5 ETCS
 • Pension
  – 5 ETCS

Branche retning

 • Finansiel rådgivning
  – 10 ETCS
 • Økonomistyring
  – 10 ETCS

Hvad kræver det at blive optaget på Finansøkonom?

Finansøkonom-imut ilinniarniarlutit aallartinniaruit makkua aqqusaareersimassavatiti:

 • MERX II
 • Ilinniarnertuunngorsimanissaq Niuernermi aningaasaqarnermilu imaluunniit assigisai.

Ilinnialernissamullu piumasaqaatit taaneqartut eqquutsissimangikkukkit, periarfissaqarputit piviusumik piginnaasanik nalilersuiffigineqarnissamik imaluunniit immikkut akuerineqarsinnaanissamik. Takuuk ilinniakkap aaqqissuussaanera atuuttoq, annertunerusumik paasisaqarusukkuit. studieordning for mere information.

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. http://sullissivik.gl.

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl.

Suut eqqumaffigissavakka?

 • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

 • Atuarneq augustusip aallartinnerani aallartissaaq, qinnuteqarnermullu killigitinneqarpoq martsip aallaqqaataa.

 • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0