AU i offentlig administration

Inuttaasunut sulissinermik pitsaanerpaamik pilersitseqataagit.

Allaffimmi suliassanik, politikkikkut, inatsisilerinikkut, inuiaqatigiinnilu sammisassat iluini sulineq pissanganartuusoraajuk? Taamaappat akademi-mi ilinniagaq Pisortani allaffissorneq ilinnut toqqassallugu tulluartuuvoq.

Hvorfor læse AU i Offentligt Administration?

Akademi-mi Pisortani allaffissorneq, ilinnut sulianik isumaginninnermik, inuttaasunullu pitsaasumik sullissinermi, ajornartorsiutinillu aaqqiniarnermi sullissinissamut pissagarnartutut isiginnittumut piukkunnartuuvoq.

Ilinniarnermi ilinniassavatit, ajornartorsiutit assigiingitsorpassuit, kommuunit sullissiviini, nalagaaffiullu suliffeqarfinnii. Eqqummaariffiginerulissavatit politikkikkut, inatsisitigut, aqqissuussinikkut kiisalu aningaasartuutit pillugit sinaakkusiinerit immikkoortuni pineqartuni atuuttut, soorluli aamma pisut pilersaarusiortassagitit, ataqatigiissaarlugillu, ingerlatsinermilu suliassat suliarisarlugit.

Ilinniagaq diplom-itut ingerlaqqinnissamut periarfissiivoq

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

Pisortani allaffissorneq-mi atuartitsineq assigiingitsunut avinneqarpoq: Atuartitsineq tiiminut aggugaavoq, eqimattani atuartitsineq, oqalugiartitsinerit, avataaniik saqqummiinerit, skema malillugu atuartitsineq, atuarneq, suliaqarneq, eqimattanngorluni sulineq, nammineq ilinniarneq, ilinniagassalerineq il.il.

Ilinniarnerup ilaa suliffimmi sungiusarluni ingerlanneqartarpoq, Kalaallit Nunaanni, nunanilu allani ingerlanneqartarluni. Angalanermi aningaasartuutit ilinniarfimmiik suliffimilu sungiusarfimmiit akilerneqassapput, takukkit inatsit atuuttut.

Pisortani allaffissorneq-mi ilinniakkap, suliassanik kommuunini, piffinni immikkoortuni, nalagaaffimmilu suliassanik, politikkikkut, inatsisitigut, aaqqissuussinikkut, aningaasaqarnerlu pineqartillugit piginnaangorsassavaatit.

Sakkussanik ilisimasanillu, qanoq suliffeqarfik ungasinnerusoq isigalugu ineriartortissinnaanerlugu pissarsiaqassaatit. Suliffimmik sungiusarninni periarfissaqassatit piginnaasavit misilittarnissai atornissaalu.

Du får følgende fag: Sagsbehandling, Økonomistyring i praksis, Borgerkommunikation, Organisation, Erhvervsøkonomisk metode og Digital service og innovation (Retningsgivende modul).

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

AU Pisortani allaffissorneq aaqqissuussaavoq atuagarsornermik suliffimmilu sungiusarnermik paarlakaallugit.

Ukiut affai siulliit marluk, suliassanik isumaginninnermi, Innuttaasunik oqaloqateqarnermi, Aaqqissuussinermi, periaatsinillu sammisaqarnermi misilitsittoqassaaq 

Ukiullu affaata pingajuanni sisamaanilu, Aningaasanik aqutsinerup ingerlannera, Digital-imik sullissinermi, nutaaliornermilu, inaarutaasumillu suliaqarnermik naammassineqassapput.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Offentlig Administration

Pisortani allaffissorneq-mut ilinnialerniaraanni, makku atuarnerit naammassisimassavatit.

  • MERX II
  • Ilinniarnertuunngorsimanissaq Niuernermi aningaasaqarnermilu imaluunniit assigisai.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information.

Sammisat tamarmik assigiingitsutigut misilitsiffiupput: oqaluttariarsornermik misilitsinneq, piviusumik sammisaqarluni suliaqarneq, allattariarsornermik misilitsinneq, kiisalu allattariarsorluni inaarutaasumik suliaqarneq.

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. http://sullissivik.gl.

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl

Suut eqqumaffigissavakka?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Atuarneq augustusip aallartinnerani aallartissaaq, qinnuteqarnermullu killigitinneqarpoq martsip aallaqqaataa.

  • Suliffimmik sungiusarfissannik kingusinnerpaamik juunip aallaqqaataani isumaqatigiissuteqareersimassaatit.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0