AU i offentlig administration

Hjælp med at skabe den bedst mulige service til borgerne.

Synes du, det kunne være spændende at arbejde med administrative opgaver indenfor det politiske, juridiske og samfundsfaglige område? Så kunne akademiuddannelsen i Offentlig administration være den helt rigtige uddannelse for dig.

Hvorfor læse AU i Offentligt Administration?

Akademiuddannelsen i Offentlig administration er for dig, der synes, det er spændende at arbejde med sagsbehandling og  problemstillinger i processen med at levere den best mulige service til borgerne.

På uddannelsen vil du lære om forskellige problemstillinger indenfor det forvaltningsmæssige område i kommuner, regioner og staten. Du bliver klogere på de politiske, juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer, der gælder på forvaltningsområdet, lige som du vil lære at planlægge og koordinere indsatser og løse driftsopgaver.

Uddannelsen kan give adgang til relevante diplomuddannelser.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen på akademiuddannelsen i Offentlig administration er delt op i forskellige former for arbejde: konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Akademiuddannelsen i Offentlig administration klæder dig på til at arbejde med forvaltningsmæssige opgaver i kommuner, regioner og staten, både når det kommer til politik, jura, organisation og økonomi.

Du tilegner dig både konkrete værktøjer og lærer, hvordan du kan udvikle virksomheden i et mere langsigtet perspektiv. I din praktik får du mulighed for at prøve dine kompetencer og færdigheder af i praksis.

Du får følgende fag: Sagsbehandling, Økonomistyring i praksis, Borgerkommunikation, Organisation, Erhvervsøkonomisk metode og Digital service og innovation (Retningsgivende modul).

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

AU i Offentlig administration er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første to semestre eksamineres Sagsbehandling, Borgerkommunikation, Organisation og metodefag. 

På tredje og fjerde semester færdiggøres Økonomistyring i praksis, Digital service og innovation samt afgangsprojektet.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Offentlig Administration

For at blive optaget på AU i Offentlig administration skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • MERX II
  • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information.

Fagene afsluttes med forskellige former for eksamen: mundtlig prøve, case-opgave, skriftlig prøve  samt et skriftligt afgangsprojekt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

  • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0