AU i International transport og logistik

Bliv en del af forudsætningen for, at vores samfund fungerer

Synes du en karriere indenfor transport, logistik og produktion lyder spændende? Så kunne en akademiuddannelse i International transport og logistik være den rigtige uddannelse for dig.

Hvorfor læse AU i International transport og logistik?

Akademiuddannelsen i International transport og logistik lærer dig at arbejde effektivt og struktureret med forsyning (fra produktion til forbrug), produktion og distribution mellem byer og bygder i Grønland og mellem Grønland og udlandet. Du vil få stærke kompetencer indenfor internationale relationer, ressourcestyring, toldregler og praktisk udførelse.

Derudover er uddannelsen inddelt i to retninger.

 • Transport: Går i dybden med optimering af transportformer, warehouse management og transportlovgivning
 • Indkøb: Går i dybden med strategisk og operationelt indkøb (herunder sortiments- og lageroptimering).

Når du er færdig med uddannelsen vil dit job f.eks. kunne blive blive: indkøbskoordinator, logistikkoordinator, lagermedarbejder/chef, speditør, analytiker eller konsulent.

Hvad kræver det at starte på AU i International transport og logistik?

For at blive optaget på AU i International transport og logistik skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • MERX II
 • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver AU i International transport og logistik adgang til?

Uddannelsen kan give adgang til relevante diplomuddannelser

Hvad lærer jeg?

På Akademiuddannelsen i International transport og logistik lærer du at arbejde med forsyning, produktion og distribution i Grønland og mellem Grønland og udlandet. Du får følgende fag:

 • Logistik
 • Supply Chain Management
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • Transport Jura (indgår som udgangspunkt på begge retninger)
 • Operationelt indkøb (indgår som udgangspunkt på begge retninger)

Fag specifikt for indkøbsretning

 • Strategisk indkøb
 • Operationelt indkøb

Fag specifikt for transportretning

 • Transport og Warehouse Management
 • Transportjura

Hvordan er uddannelsen opbygget?

AU i International transport og logistik er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første to semestre eksamineres Logistik, Transport Jura, Supply Chain Management og metodefag. 

På tredje og fjerde semester færdiggøres Operationelt indkøb og Strategisk indkøb eller Transport og Warehouse Management og afgangsprojektet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver: mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, case-opgaver og skriftligt afgangsprojekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik (Greenland Business School)
 • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.
 • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.
 • I skoleperioderne er du SU-berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl