TNI BASIS

Kom i gang med en erhvervsuddannelse uden at have en praktikplads.

Vil du gerne have en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og har du endnu ikke fundet en praktikplads i butik eller kontor?  Så kunne TNI Basis være den rigtige uddannelse for dig.

Hvorfor læse TNI BASIS?

TNI Basis er en erhvervsuddannelse for dig, som har et ønske om en læreplads og et arbejde på kontor eller i butik. 

Modsat en almindelig TNI behøver du hverken have fundet en praktikplads på forhånd eller have besluttet dig for, om du vil arbejde på kontor eller i butik ved uddannelsens start. Det er heller ikke et krav, at du skal have fundet en læreplads før afslutningen af første år. 

Vælger du kontor og får læreplads, vil du typisk komme til at beskæftige dig med regnskab, sagsbehandling og kundebetjening. Går du efter at arbejde i butik, vil du lære, hvordan du sælger mest effektivt og bedst betjener kunderne. 

Hvordan foregår undervisningen?

På TNI Basis vil du i skoleforløbene have en række grundfag , som er fælles på tværs af specialer, kombineret med en række områdefag, som er forskellige afhængigt af, om man har valgt butik eller administration som speciale. Grundfag: Grønlandsk, Dansk, Engelsk, IT, Erhvervsøkonomi, Salg & service og Samfundsfag. Områdefag butik: De 4 strømme, Case, Produktkendskab. Områdefag administration: Administrativ Styring, Personlig planlægning, Infomationssøgning/-behandling, Borgerservice, Argumentationsteknik, Offentlig administration, 

Halvdelen er uddannelsen består desuden i praktikforløb, hvor du vil få mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

Praktisk information

Varighed: 8 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

 • Skoleforløb (SK) 1-4 = 41 uger
 • Praktik i 52 uger
 • SK5 = 18 uger
 • Praktik
 • SK6 = 9 uger
 • Praktik
 • SK7 = 12 uger
 • Praktik

TNI Basis-uddannelsen tager 4 år ligeligt fordelt på skole og praktik. Den første del er en 1-årig grundforløbsuddannelse, og herefter skal du søge ind igen. Herpå følger et praktikår. Herefter veksles der mellem skole- og praktikophold i en 2-årig periode.

Hvad kræver det at blive optaget på TNI BASIS?

For at blive optaget på TNI Basis skal man opfylde et krav om mindstekarakter, som gælder både årskarakter og eksamenskarakter, på grundfagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik. Mindstekarakteren afhænger af uddannelse.

 • Atuarfitsialak: 6/E
 • Folkeskolens afgangsprøve: 7
 • Folkeskolens udvidede afgangsprøve (de gamle regler): 6
 • Folkeskolens afgangsprøve under Piareersarfik (atuarfitsialak niveau): 6/E
 • Gennemført erhvervsuddannelsesintroduktion AEU: 7/D
Alle eksaminer på grundfagene er mundtlige. Ved områdefag kan der forekomme både skriftlige eksaminer og eksaminer, som indgår i temaprojekt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

 • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

 • Du skal have indgået en lærlingekontrakt med en godkendt læreplads ved udgangen af første skoleår.

 • Det første år er du SU-berettiget, og derefter får du lærlingeløn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0