Den Juridiske Sagsbehandler-uddannelse

Brænder du for at hjælpe landets borgere med juridiske, sociale og økonomiske spørgsmål?

Så er Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) med stor sandsynlighed noget for dig.

Hvorfor læse JUSA

Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse er for dig, der er ansat i  den grønlandske offentlige administration og gerne vil opkvalificeres. Uddannelsens sigte er at give dig mulighed for at videreudvikle dine kompetencer og færdigheder som sagsbehandler.

Hvad kræver det at starte på JUSA?

For JUSA gælder samtlige adgangskrav:

 • Du har relevant erhvervsuddannelse, som sigter mod generel sagsbehandling.
 • Du har to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
 • Du har et arbejde, som uddannelsen er relevant for.

For fagene Global økonomi og Personalejura er der mulighed for at tage en skriftlig eksamen på AU-niveau, hvis man opfylder adgangskravene givet for AU-fag.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad lærer jeg?

JUSA har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag:

 • Studie og notatteknik
 • Retskilde og juridisk metode
 • Kommunalret
 • Personalejura
 • Forvaltningsret
 • Personlighedspsykologi – og mødet med borgeren
 • Samfund, teori og metode
 • Global økonomi
 • Global økonomi i grønlandsk kontekst
 • Praktisk perspektivering

Alle fag er obligatoriske, og der er ingen valgfag.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning og forløber over tre år.

Skoleopholdene er adskilt af mellemperioder, hvor du er henholdsvis selvstuderende, udarbejder selvstændige projektopgaver og forbereder dig til det kommende skoleophold. Perioderne mellem skoleopholdene er ikke praktikperioder, men perioder med selvstudie, da du her varetager dit normale arbejde ved siden af.

Hvordan foregår undervisningen?

I uddannelsen indgår forskellige former for undervisning og arbejde: dialogorienteret undervisning, gruppearbejde, case- og problemorienteret arbejde, selvstudier, skriftlige opgaver, forelæsningsprægede oplæg m.m.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert modul afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl