AU i Økonomi og ressourcestyring

Få en fremtid som virksomhedens økonomiske navigatør

Kunne du tænke dig en karriere indenfor handel og økonomi? Så kunne en akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring være den rigtige uddannelse for dig.

Hvorfor læse AU i Økonomi og ressourcestyring?

En akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring giver dig kompetencerne til at danne overblik over økonomien i en virksomhed. Du får indsigt i risikovurdering og lærer at vurdere de forskellige investeringers lønsomhed og ikke mindst udarbejde budgetter og vurdere årsregnskaber.

Dine jobtitler kunne fx blive controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver. Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i Grønland og internationalt.

Hvad kræver det at starte på AU i Økonomi og ressourcestyring

For at blive optaget på akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • MERX II
 • GUX Handel og økonomi eller lignende
 • NI-1 uddannelsen (nedlagt juni 2019)

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver AU i Økonomi og ressourcestyring adgang til?

Studiet giver bl.a. adgang til at søge ind på en bacheloruddannelsen med retningen Økonomi og Ressourcestyring.

Hvad lærer jeg?

AU i Økonomi og ressourcestyring har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag:

 • Erhvervsøkonomi
 • Statistik
 • Organisation
 • Studieteknik
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • Økonomistyring i praksis
 • Årsrapport og regnskabsanalyse
 • Afgangsprojekt

   

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første to semestre eksamineres Erhvervsøkonomi, Statistik, Organisation og metodefag.

På tredje og fjerde semester færdiggøres Økonomistyring i praksis, Årsrapport og regnskabsanalyse og afgangsprojektet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i forskellige typer af undervisning: konfrontations-undervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver: mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, case-opgaver og skriftligt afgangsprojekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik (Greenland Business School)
 • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.
 • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.
 • I skoleperioderne er du SU-berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl