AU i Økonomi og Ressourcestyring

Få en fremtid som virksomhedens økonomiske navigatør.

Kunne du tænke dig en karriere indenfor handel og økonomi? Så kunne en akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring være den rigtige uddannelse for dig.

Hvorfor læse AU i Økonomi og Ressourcestyring?

En akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring giver dig kompetencerne til at danne overblik over økonomien i en virksomhed. Du får indsigt i risikovurdering og lærer at vurdere de forskellige investeringers lønsomhed og ikke mindst udarbejde budgetter og vurdere årsregnskaber.

Dine jobtitler kunne fx blive controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver. Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i Grønland og internationalt.

Studiet giver bl.a. adgang til at søge ind på en bacheloruddannelsen med retningen Økonomi og Ressourcestyring.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i forskellige typer af undervisning: konfrontations-undervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

AU i Økonomi og ressourcestyring har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag: Erhvervsøkonomi, Statistik, Organisation, Studieteknik, Erhvervsøkonomisk metode, Økonomistyring i praksis, Årsrapport og regnskabsanalyse og Afgangsprojekt.

 

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første to semestre eksamineres Erhvervsøkonomi, Statistik, Organisation og metodefag.

På tredje og fjerde semester færdiggøres Økonomistyring i praksis, Årsrapport og regnskabsanalyse og afgangsprojektet.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Økonomi og Ressourcestyring?

For at blive optaget på akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • MERX II
  • GUX Handel og økonomi eller lignende
  • NI-1 uddannelsen (nedlagt juni 2019)

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information.

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver: mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, case-opgaver og skriftligt afgangsprojekt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

  • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0