Finansøkonom

Går du rundt med en drøm om at arbejde inden for butik, handel eller administration, og har du afsluttet folkeskolen, men mangler en eksamen eller to? Så kunne TNI Flex være det rigtige valg for dig.

Hvorfor læse TNI Flex?

TNI Flex er en opkvalificerende uddannelse for dig, der mangler kvalifikationer for at kunne blive optaget på en TNI-uddannelse eller en anden erhvervsuddannelse.

På den måde er TNI Flex din adgang til, efter videreuddannelse, at komme til at arbejde med fx regnskab, sagsbehandling og kundebetjening. Eller du kan vælge at videreuddanne dig yderligere.

Hvad kræver det at starte på TNI Flex?

Det eneste krav til optagelse på TNI Flex er, at du har afsluttet folkeskolen – ikke at du har bestået alle fag.

Hvad giver TNI Flex adgang til?

TNI Flex er en opkvalificerende uddannelse. Det vil sige, at hvis du gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene i grønlandsk, dansk, engelsk og/eller matematik, så kan TNI Flex være et springbræt for dette.

Hvad lærer jeg?

På TNI Flex vil du have en række grundfag: Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik, samt linjefagene: IT, Erhvervsøkonomi, Salg & Service samt Samfundsfag. Derudover vil du have temafag i: Personlig udvikling & samarbejde*, Studieteknik, Præsentationsteknik, Privatøkonomi, Faglig læsning, Projekt Erhvervslivet, Projekt Julebasar, Casetræning, Klassens timer.

Hvis du har gennemført et eller flere af grundfagene fra folkeskolen eller anden uddannelsesinstitution, kan du fritages for undervisning i det pågældende fag.

* Inkluderer en studietur på ca. 5 dage.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen varer 1 år (40 uger) med undervisning og erhvervspraktik. Erhvervspraktikken er sat til at vare 2 uger enten sammenhængende i efteråret eller 1 uge i efteråret og 1 uge i foråret.

[ Er det hele undervisning med lærer? Ingen selvstudie el.lign.?
Indsæt evt skema ]

Hvordan foregår undervisningen?

På TNI Flex er undervisningen praksisnær. Det betyder, at du vil arbejde problemorienteret – med case- og projektorganiseret undervisning, men du vil også have traditionelle forelæsninger.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver.

Hvordan foregår eksamen?

Der vil være eksamen i alle grundfag og linjefag, men ingen eksaminer i temafagene.

[

Varer hvert modul/fag hele semesteret?

Bliver hvert fag afsluttet med en eksamen?

Er eksaminerne mundtlige/skriftlige – eller nogle begge dele?

Hvor mange eksaminer i alt?

]