AU i Digitalisering og It-drift

Hjælp virksomheder og organisationer trygt gennem den digitale transformation

Har du interesse indenfor IT, og går du måske rundt med en projektleder eller konsulent i maven? Så er akademiuddannelsen i Digitalisering og It-drift en oplagt vej at gå.

Hvorfor læse AU i Digitalisering og It-drift?

På akademiuddannelsen i Digitalisering og It-drift bliver du klædt på til at forstå hvordan IT kan anvendes, til at digitalisere, effektivisere eller gentænke processer og arbejdsgange i virksomheden.
Du vil også kunne bidrage til at fastlægge rammer og betingelser for en stabil og sikker drift af virksomhedens IT-systemer med fokus på anvendelse af cloud-løsninger og tjenester.
Sidst men ikke mindst vil du blive klædt på til at kunne udføre konkrete og praksisnære opgaver i virksomheden, både i forhold til daglig drift af virksomhedens systemer og til digital produkt- eller procesudvikling.

Dine jobtitler kunne fx blive: digitaliseringsmedarbejder, IT-medarbejder, digitaliseringskoordinator eller konsulent.

Hvad kræver det at starte på AU i Digitalisering og It-drift?

For at blive optaget på AU i Digitalisering og It-drift skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • MERX II
 • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver AU i Digitalisering og It-drift adgang til?

Uddannelsen kan give adgang til relevante diplomuddannelser.

Hvad lærer jeg?

På akademiuddannelsen i Digitalisering og It-drift vil du som færdiguddannet kunne arbejde med projektledelse eller i en mere teknisk orienteret arbejdsfunktion. Du bliver en generalist, som ikke kun har øje for det tekniske, men også vil kunne forklare og se på et projekt fra andre synsvinkler. Du får følgende fag:

 • Grundlæggende informationsteknologi
 • Programmering
 • Cloud
 • Databaser
 • It-sikkerhed
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Forretnings-It/Digitalisering (Retningsgivende modul)
 • Automatisering og videregående scripting (Retningsgivende modul)
 • Internet of Things (Retningsgivende modul)

Hvordan er uddannelsen opbygget?

AU i Digitalisering og It-drift er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første og andet semester eksamineres Grundlæggende informationsteknologi, Programmering, Cloud, Databaser, It-sikkerhed og metodefag.

På tredje og fjerde semester færdiggøres Automatisering og videregående scripting, Internet of Things samt afgangsprojektet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert fag afsluttes med eksaminer og opgaver: mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, praktisk produkt og skriftligt afgangsprojekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik (Greenland Business School)
 • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.
 • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.
 • I skoleperioderne er du SU-berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl