AU i digitalisering og IT-drift

Hjælp virksomheder og organisationer trygt igennem den digitale transformation

Har du interesse indenfor IT, og går du måske rundt med en projektleder eller konsulent i maven? Så er akademiuddannelsen i Digitalisering og It-drift en oplagt vej at gå.

Hvorfor læse AU i Digitalisering og IT-drift?

På akademiuddannelsen i Digitalisering og It-drift bliver du klædt på til at forstå hvordan IT kan anvendes, til at digitalisere, effektivisere eller gentænke processer og arbejdsgange i virksomheden.
Du vil også kunne bidrage til at fastlægge rammer og betingelser for en stabil og sikker drift af virksomhedens IT-systemer med fokus på anvendelse af cloud-løsninger og tjenester.
Sidst men ikke mindst vil du blive klædt på til at kunne udføre konkrete og praksisnære opgaver i virksomheden, både i forhold til daglig drift af virksomhedens systemer og til digital produkt- eller procesudvikling.

Dine jobtitler kunne fx blive: digitaliseringsmedarbejder, IT-medarbejder, digitaliseringskoordinator eller konsulent.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

AU i Digitalisering og It-drift er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første og andet semester eksamineres Grundlæggende informationsteknologi, Programmering, Cloud, Databaser, It-sikkerhed og metodefag.

På tredje og fjerde semester færdiggøres Automatisering og videregående scripting, Internet of Things samt afgangsprojektet.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Digitalisering og IT-drift?

For at blive optaget på AU i Digitalisering og IT-drift skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • MERX II
  • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende  studieordning for mere information.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

  • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0