AU i digitalisering og IT-drift

Hjælp virksomheder og organisationer trygt igennem den digitale transformation

Qarasaasialerinermik soqutigisaqarpit, immaqalu suliaqarnermi aqutsisutut, siunnersortitulluunniit eqqarsaateqarlutit? Taamaappat akademi-mi ilinniagaq digitalesering, qarasaasiamillu ingerlatsineq toqqassallugu periarfissaalluarpoq.

Hvorfor læse AU i Digitalisering og IT-drift?

Akademi-mi ilinniakkami Digitaliseeriineq, qarasaasialerinermilu ingerlatsinermi, paasinnilernissannut piorsarneqassaatit, qanoq qarasaasiap digitaliseeriinermi, pisariillisaanermi, ingerlaarfiit eqqarsaatigeqqinnerini, kiisalu suliffimmi suleriaatsigut atorneqartarneranik piareersarneqassallutit.
Suliffeqarfiullu sinaakkusersorneqarneranut, piumasaqaateqartitsineranullu isumannaatsumik qarasaasiakkut ingerlatsinermut peqataassaatit, cloud, kiffartuussinerillu atortinneqarnerat qitiutinneqassaaq.
Minnerunngitsumik suliffeqarfimmi sulianik immikkut ittunik suliani ilinniartinneqassaatit, ulluinnarni suliffeqarfiup atortuinik atuinermik ingerlatsinermi aammalu digitaliusumik sanaat, suliarineqarneranilu ineriartortinneqarnerani suleqataassaatit.

Sulinermi taagutit ukuusinnaapput: digitaliseeriinermi sulisoq, Qarasaasialerinermi sulisoq, digitaliseeriinermi ataqatigiissaarisoq imaluunniit siunnersorti.

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

Atuartitsineq tiiminut aggugaavoq, eqimattani atuartitsineq, oqalugiartitsinerit, avataaniik saqqummiinerit, skema malillugu atuartitsineq, atuarneq, suliaqarneq, eqimattanngorluni sulineq, nammineq ilinniarneq, ilinniagassalerineq il.il.

Ilinniarnerup ilaa suliffimmi sungiusarluni ingerlanneqartarpoq, Kalaallit Nunaanni, nunanilu allani ingerlanneqartarluni. Angalanermi aningaasartuutit ilinniarfimmiik suliffimilu sungiusarfimmiit akilerneqassapput, takukkit inatsit atuuttut.

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

AU i Digitalisering og It-drift er delt op så der veksles mellem undervisning og praktik.

Ilinniarnerup ingerlanerani ukiup affaani siullermi aappaanilu, Tunngaviusumik paasissutissiinermut teknologimi, Program-iliornermi, Cloud, Database-mi, Qarasaasialerinermilu isumannaallisaanermi aammalu sammisanilu periutsini misilitsittoqassaaq

Ukiullu affaata pingajussaanni sisamassaannilu automatiseeriineq, assigiingitsunillu qarasaasiami pisuni pilersitsineq, Internet of Things, kiisalu inaarutaasumik suliaq naammassineqassapput.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Digitalisering og IT-drift?

For at blive optaget på AU i Digitalisering og IT-drift skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • MERX II
  • Ilinniarnertuunngorsimanissaq Niuernermi aningaasaqarnermilu imaluunniit assigisai.

Ilinnialernissamullu piumasaqaatit taaneqartut eqquutsissimangikkukkit, periarfissaqarputit piviusumik piginnaasanik nalilersuiffigineqarnissamik imaluunniit immikkut akuerineqarsinnaanissamik. Takuuk ilinniakkap aaqqissuussaanera atuuttoq, annertunerusumik paasisaqarusukkuit.  studieordning for mere information.

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. http://sullissivik.gl.

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl

Suut eqqumaffigissavakka?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Atuarneq augustusip aallartinnerani aallartissaaq, qinnuteqarnermullu killigitinneqarpoq martsip aallaqqaataa.

  • Suliffimmik sungiusarfissannik kingusinnerpaamik juunip aallaqqaataani isumaqatigiissuteqareersimassaatit.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0