AU i Økonomi og Ressourcestyring

Suliffeqarfimmi aningaasatigut aqutsisutut siunnisamik pilersitsigit.

Niuernerup aningaasaqarnerullu iluani suliffeqarfimmi ingerlarusuppit? Taamaappat akademi-mi ilinniagaq Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq ilinnut toqqassallugu tulluartuuvoq.

Hvorfor læse AU i Økonomi og Ressourcestyring?

Aningaasaqarnerup isumalluutinillu aqutsinermi ilinniarnerup suliffeqarfimmi aningaasaqarnermik tamakkiisumik takunnissinnaalernissannut piginnaasaqartilissavaatit. Paasisimasaqalissaatit, aningaasaleeriaatsinik assigiingitsuni nalorninartorsiorfinni nalilersuisinnaangornissannik, minnerunngitsumik missingersuutinik suliaqarnermi, ukiumullu naatsorsuutinik nalilersuinermi.

Suliffimmi taaguutigilersinnaasatit ukuusinnaapput, controller, aningaasanik aqutsinermi suleqat, siunnersortilu namminersortoq. Ilinniagaq aqqutigalugu suliffinni assigiingitsorpassuarni, Kalaallit Nunaanni, nunanilu allani sulilersinnaassaatit.

Ilinniagaq bachelor-itut ingerlaqqinnissamut periarfissiivoq, aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq siunertaralugit.

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

Atuartitsineq atuartitseriaatsinut assigiingitsunut agguagaavoq: Atuartitsineq tiiminut atuartitsiviusunut aggugaavoq, eqimattanut atuartitsineq, oqalugiarnerit, avataaniik saqqummiineq, skema malillugu atuartitsineq, atuarneq, suliaqarluni sulineq- eqimattanngorluni sulineq, nammineq ilinniarneq, ilinniagassalerineq il.il.

Ilinniarnerup ilaa suliffimmi sungiusarluni ingerlanneqartarpoq, Kalaallit Nunaanni, nunanilu allani ingerlanneqartarluni. Angalanermi aningaasartuutit ilinniarfimmiik suliffimilu sungiusarfimmiit akilerneqassapput, takukkit inatsit atuuttut.

AU i Økonomi og ressourcestyring har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag: Erhvervsøkonomi, Statistik, Organisation, Studieteknik, Erhvervsøkonomisk metode, Økonomistyring i praksis, Årsrapport og regnskabsanalyse og Afgangsprojekt.

 

Praktisk information

Varighed: 4 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart : August

Opbygning af uddannelse

Akademi-mik ilinniagaq Aningaasaqarneq, isumalluutinillu aqutsineq aaqqissuunneqarpoq atuagarsorneq, suliffimmilu sungiusarnikkut paarlakaattumik ingerlanneqartarluni.

Ilinniarnerup ukiut affaani marlunni siullerni, Inuussutissarsiornermi aningaasaqarnermi, Naatsorsueqqissaarnermi, Aqqissuussinermi kiisalu periaatsinik sammisanik misilitsittoqassaaq.

Ukiut pingajussaani sisamassaanilu, Aningaasanik aqutsinermi suleriaaseq, Ukiumut naatsorsuutit inerneri, naatsorsuutinillu misissueqqissaarneq, inaarutaasumillu suliaqarneq naammassineqassapput.

Hvad kræver det at blive optaget AU i Økonomi og Ressourcestyring?

Aningaasaqarnermi isumalluutinillu aqutsisunngorniarnermi ilinnialerniaraanni, makkua atuarnerit naammassisimassavatit.

  • MERX II
  • Ilinniarnertuunngorsimanissaq Niuernermi aningaasaqarnermilu imaluunniit assigisai.
  • NI1 (Juni 2019-mi atorunnaarpoq)

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information.

Ukiup affai tamarmik misilitsinnermik suliakkiinernillu naggaserneqartassapput. Oqaluttariarsornermik allatariasornermillu misilitsinnertaqarput, piviusumik aallaaveqarluni sammisamik suliaqarneq, allattariarsornikkullu inaarutaasumik militsinnertaqarluni.

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. http://sullissivik.gl.

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl.

Suut eqqumaffigissavakka?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Atuarneq augustusip aallartinnerani aallartissaaq, qinnuteqarnermullu killigitinneqarpoq martsip aallaqqaataa.

  • Suliffimmik sungiusarfissannik kingusinnerpaamik juunip aallaqqaataani isumaqatigiissuteqareersimassaatit.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0