Revisorassistent

Kalaallit Nunaani suliffimmik sungiusarneq, Qallunaallu Nunaanni atuagarsorneq

Kukkunersiuisup ikiortaatut ilinniagaqarniarlutit sinnattoqarpit? Taava sinnattutit piviusunngorsinnaapput ilinniagarluunniit Kalaallit Nunaanni neqeroorutaangikkaluarpat. GBS-i qallunaat immikkut ilinniagaataannut attaveqaataavoq. 

Qallunaat nunaannili ilinniakkat allat assigalugit, atuagarsornertai Qallunaat Nunaanni ingerlanneqartarput, sulinermillu sungiusarnertai Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartarlutik.

Sooq Kukkunersiuisup ikiortaatut atuarneq?

Kukkunersiuisup ikiortaatut sulilerniaruit, aningaasanik naatsorsuutinik allattuineq, aningaasaqarnerlu suliarissavatit.
Suliassatit ukuungajupput, sullitanik qanimut sullissineq, regneark atorlugu kisitsisilerineq, qarasaasiaq atorlugu suliaqarneq.

Ilinniagaq pillugu annertunerisumik paasisaqarusukkuit uunga nittartakkamut iserlutit atusinnaavat www.ug.dk

Kukkunersiuisup ikiortaatut aallartinniaraanni suna piumasaqaataava?

Ilinniakkamut aallartikkusukkaanni Kalaallit Nunaanni suliffimmik sungiusarfissamik, Qallunaallu Nunaanni ilinniarfimmik, ilinniakkamut neqeroorutilimmut nassaarsimasariaqarputit.

Piumasaqaatit immikkut ittut, atuarfiillu suut ilinniakkamik neqerooruteqarnersut pillugit annertunerusumik uani allattorsimaffimmi Uddannelsesnævnet i Danmark ilanngussami atuarsinnaavatit. Uddannelsesnævnet i Danmark 

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniakkamut qinnuteqarneq pisarpoq illoqarfigisanni Majoriami imaluunniit sullissivik.gl-mi

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarsinnaavutit uunga studievejleder@gbs.gl