TNI BASIS

TNI-mi tunngaviusumik ilinniakkanut aallartigit

Meeqqat atuarfiata kingorna inuussutissarsiutissannik ilinniagaqalerusuppit? kisiannili suliffimmik sungiusarfissannik pisiniarfimmi imaluunniit allaffimmi suli nassaarnak? Taamaappat TNI Basis aallartiffigissallugu ilinninnut tulluartuuvoq.

Sooq TNI BASIS-mut atuarneq?

TNI Basis atuarneruvoq TNI-mi ilinniakkanut tungaviusunut allaffissornermut pisiniarfimmiungorniarnermulluunniit ingerlaqqinniaraanni. 

TNI Basis-mi atualerniaruit, suliffimmik sungiusarfissamik nassaareersimasariaqanngilatit, atuarnerulli ingerlanerani periarfissaqarputit, suliffimmik sungiusarfissannik ujaasinissarnut. Allaffissorneq toqqarsimagukku, naliginnaasumik aningassanut tunngasunik, isumaginninnermi suliassanik, saaffiginnittunillu kiffartuussinermik suliaqartassaatit. 

Pisiniarfimmiunngorniassaguit, tassani ilinniassavatit, tuniniaalluarneq, pisiniartunillu kiffartuussilluarneq. 

Qanoq TNI BASIS-imut aallartittoqarsinnaava?

TNI Basis-imi atualissaguit, ukiumut karakteri aammalu misilitsinnermi karakteri suliassani tunngaviusuni Kalaallisut, Qallunaatut, Tuluttut kiisalu Matematik-imi karakter-ini minnerpaaffissaq eqquutsissimassavat, Karakterini minnerpaaffissaq ilinniakkap qanoq ittuunerani apeqqutaavoq.

  • Atuarfitsialak: 6/E
  • Meeqqat atuarfiani misilitsinnermi angusaq:7
  • Meeqqat atuarfiani annertusisami (maleruagassat nutaanngitsut) angusaq:6
  • Meeqqat atuarfiani soraarummeernermi Piareersarfiup ataani (atuarfitsialak qaffaseqatigalugu) angusaq:6/E
  • Inuussutissarsiutigalugu tunngaviusumik ilinniagaqalernissamut misilitsinneq AEU angusaq: 7/D

TNI BASIS sumut ingerlariaqqiffiua?

TNI Basis- imi atuarneq naammassigukku, suliffimmillu sungiusarfissamik nassaarsimaguit, taava allaffissornermi, pisiniarfimmiluunniit aallatissinnaavutit. Allaffissorneq imaluunniit pisiniarfimmiunngorniarneq naammassigukku, ilinniarnerit ingerlateqqissinnaavat MERX II-mut, taamaasillutit akademi-mi ilinniagaatitsinnut tamanut ingerlaqqissinnaalersillutit.

Suna ilinniassavara?

TNI-mi Basis-mi atuagarsornermi ilaatigut tunngavisumik sammisassat, immikkoortut sammisat akimorlugit, allaffimmiunngorniarneq, pisiniarfimmiunngorniarnerluunniit apeqqutaatillugit atuartitsissutigineqartassapput.

Tunngaviusumik sammisassat: Kalaallisut, Qallunaatut, Tuluttut, Qarasaasialerineq, Inuussutissarsiornermi aningaasarsiorneq, Tuniniaaneq aamma sullissineq, Inuiaqatigiilerinerlu.

Sammisassat allat pisiniarfimmiunngorniarneq: De 4 strømme, Immikkut sammisaqarneq, Pisiassanik ilisimasaqarneq.

Sammisassat allat allaffimmiunngorniarneq: Allaffissornermi aqutseriaaseq, Nammineq pilersaarusiorneq, paasissutissanik ujartuineq-/suliarinninnerlu, inuttaasunut kiffartuussineq, Tunngavilersuisinnaaneq, Tamanut ammasuni allaffissorneq. 

Aallartinnermi paasissutissiineq, Naggataarnermi paasissutissiineq, Suliassat niuernermut tunngasut, Saqqummiussinermi periuseq, Ilinniarnermi periuseq, Psykologi aamma sullissineq, Ingerlaarfissanik pilersaarusiorneq, Avatagiisit isumalluutillu, Pilersitsineq, Ingerlatsineq, Kulturimik paasinninneq, Nunani Tamalaani niuerneq, atuagarsornermi arfinileriarluni Sulianik sammisaqarneq.

Ilinniagaq qanoq aaqqissuussaava?

TNI Basis ilinniagaavoq ukiumik ataatsimik sivisussusilik, TNI Allaffissornermut Pisiniarfimmiunngorniarnermullu tunngaviusumik ingerlaqqiffik. TNI Basis naammassigukku, pinngitsoornak qinnuteqaqqissaatit TNI Allaffissornermut Pisiniarfimmiunngorniarnermullu ingerlaqqinniaruit. Suliffimmik sungiusarfissannik naassaareeruit, imatut suliffimmi sunngiusarneq/atuagarsornerlu ingerlaneri isikkoqalissapput:

Qanoq atuartitsineq ingerlasarpa?

TNI Basis-mi atuartitaaneq paasinartuuvoq. Tamannalu isumaqarpoq ajornartorsiummik qaangiiniarnissamut aaqqiissuteqarniarsinnaallutit – piviusunik suliaqarnikkut atuartinneqarlutit, aammattaarli naliginnaasunik saqqummiiffigineqartassallutit.

Atuartitsineq allanngorartuuvoq tamanut atuartitsinerulluni, eqimattanngorluni kiisalu kisimiilluni suliaqarnermik, immikkut ittumik sammisaqarneq, suliassallu allat.

Misilitsinneq qanoq ingerlasarpa?

Misilitsinnerit amerlanerit oqaluttariarsornerupput imaluunniit immikkut sammisaqarluni suliaqarnermut ilaasarluni.

Suut eqqumaffigissavakka?

  • Atuartitsineq Niuernermik Ilinniarfimmi pissaaq (Greenland Business School.)
  • Atuartitsineq aallartissaaq augustusip ingerlernerani.
  • TNI-mi ilinniakkanut ingerlaqqinniaraanni atuarnerup ingerlanerani suliffimmik sungiusarfissamik nassaartoqareersimassaaq.
  • Ilinniagaqarnerisiuteqarfiuvoq

Qanoq aallartissaanga?

Ilinniakkamut qinnuteqarneq pisarpoq illoqarfigisanni Majoriami imaluunniit sullissivik.gl-mi

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. Aaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl