Ilinniartunut

Paasissutissat pisariaqartitatit.

Greenland Busiess School ukiut 40 misilittagaqareerpoq ilinniartunik qularnaatsumk toqqisisimanertumillu ilinniakkaminnik naammasinninnissaannut. Ilinniartitsisoqarpugut, suliaminnut aallussilluartunik piumassusilinnillu, ilinniartunillu pitsaanerpaamik pissarsilluarnissaannik tuniserusuttunik suliatigut, inuttullu.

Tunngaviusumik siammasissumik ilinniartitsisooqatigiinnik peqarpugut, tassani suliassatigut piorsarsimassutsikkullu kinaassutsit assigiinngitsut piullutik, taakkualu ilinniartitsissutigineqartussat peqqinnartumik nikerarsinnaanerinut peqqutaaqataallutik.Niuernermik Ilinniarfik pillugu ilinniartuutigisimasatsinnik oqaaseqaatigineqarsimasut uani atuarsinnaavatit:

”Misigimavara Niuernermik Ilinniarfimmit inuiaqatigiit kissaataat sapinngisamik tulluussarfiginiarneqartut, ingerlaavartumik ilinniarnerit nalilersuiffigineqartarlutik suliffeqarfiit sorliit piumasaqaataat malillugit sunniuteqarnerpaassanersut isummersuiffigineqartarlutik. Niuernermik Ilinniarfik Kalaallit Nunaannut isumaqartorujussuuvoq. Ilinniarfiuvoq ukiut tamaasa ineriartortooq, suliniutinillu nutaanik aamma anguniagaqartuartartoq. Ilinniarfik inuussutissarsiornermi pisut qanimut suleqatigilluinnarlugit ingerlavoq, tassanilu atorfininnissamut periarfissatsialannik aamma qulakkeerinnittoqarluni."

Randi Vestergaard Evaldsen
Demokraatit siulittaasorisimasaat maanna Brugsenimi niuernermi pisortaasoq Nunat tamalaat akornanni Niuernermik aamma
Ussassaarinermik ilisimatusarnikkut ilinniagaqarsimasoq 2019

Suliffimmi misiliinissamut ujaasinermi ikiorneqarneq

Greenland Business School-ip ilinniartutuut ikiorusuppaatit ilinniarnerit tamaat toqqissisimanartumik ingerlanissannut.

Ilinniarfiit ingerlatagut arlallit nammineerlutit suliffimmik misiliiffissannik ujarlernissamik piumasaqaateqarput, tamannali qanoq ingerlassinnaaviuk siornatigut atorfimmut qinnuteqarnermik misilittaqanngikkuit?

Ilinniartut ilaannut atorfiusinnaavoq siullertut qinnuteqarfissaq, tassunga isumassarsiat immaqa pisariaqartinneqarsinnaapput – tamanut atuuttoq tassaavoq atorfimmut/imaluunniit suliffimmik misiliiffissamut qinnuteqaasiornissamut isumassarsiat tamatigut pitsaasuusinnaasarmata.

AU-mi ilinniartuutigut tallimat tallimanik videoliorsimapput, taakkulu ilinnut isumassarsiaasinnaapput aqqutissiuutaallutillu suliffimmik misiliiffissannut qinnuteqarniarninni.

Aviaq Nielsen Qvist

Suliffimmi misiliiffik

Suliffimmik misiliiffissannik eqqortumik nassaarnialeruit suliffeqarfiit toqqagassat arlalippassuupput. Toqqaaniarnermut eqqarsaatersuutit nalornarsinnaapput. Tamanna Aviaq Nielsen Qvistip nammineq nalaassimavaa, taamaattumillu suna aqqutigisimanerlugu saqqummiukkusuppaa illinnu qanoq iliorsinnaaninnut aamma siunnersuuteqarluni.

Mona Jeremiassen

CV

CV naatsuussaaq, ersarissunik eqqortunillu imaqarluni taassumalu saniatigut pappialami ataatsimi soqutiginartunik aamma imaqassalluni.
Taamaattumik CV-mi ilanngussassanik pingaarutilinnik Mona Jeremiassen nassuiaavoq, qanorlu torersumik isikkoqarnissaanik aamma siunnersuilluni.

Maritta Andersen

Qinnuteqaat

Maritta Andersenip pitsaasumik qinnuteqaasiornissamut isumassarsianik siunnersuutinillu takusitsinera isiginnaaruk.

Kevin Møller Johansen

Atorfimmut qinnuteqarnermi oqaloqatiginninnissamut piareersarneq

Kevin Møller Johansenimit atorfimmut qinnuteqarnermi oqaloqaternissap qanoq misigisassarsiorfigisinnaanera takutinneqassaaq, ilaatigut annilaangannginnissamut sungiusaatit misilerarneqarsinnaallutik.

Marie-Dorthea Bendtsen

Atorfimmut qinnuteqarnermi oqaloqatiginninneq

Qaqugukkut takkukkuit pitsaanerussava, oqaloqatiginninnermi suut pingaarnertut maluginiassavigit suullu eqqaamassallugit pingaaruteqarpat? Marie-Dorthea Bendtsen qanoq oqaloqatiginninnerup pitsaasumik ingerlannissaanut siunnersuutinik takutitsissaaq.

Ikiortissaq?

Café ilinniagasseriffik

NI-mi ilinniarnerpit ingerlalluarnissaanut siuttuulluta aqqutissiuukkusuppatsigit. Ilinniagassannut ikiorneqarnissamik pisariaqartitsiguit Ilinniagasserivimmi Cafémi ikiorneqarnissamik periarfissaqarputit.Tassani atuarfimmi ilinniartitsisut ilaat naapissinnaavatit, taakkulu ikiussallutik piareersimapput.

Lectiomi malinnaagit, takullugulu qaqugu tulliani Ilinniagasserivik Café ingerlanneqassanersoq.

Ikioqatigiinneq ilinnut ineriartorfiusoq

Siunnersorteqarnermik aaqqissuussaq

NI-mi ilinniartutut siunnersortitut ilanngunnissamut periarfissaqarputit, tassani ilinniartumut allamut siunnersortiusinnaallutit. Siunnersorti isumasioqatigiinnissamut piumassuseqartuuvoq, ikiuerusussuseqarluni misilittakkanillu avitseqataarusussuseqarluni, ilinniartumut allamut iluaqutaasinnaasumik. Siunnersorti suliat aamma allanut tunngasunik isumasioqatigineqarsinnaavoq.

Aammannaaq menteetut ilanngussinnaavutit, taannaavorlu siunnersortimut toqqaannartumik atassuteqartoq.

Taamattaaq inuussutissarsiornermi siunnersortimik pisinnaanissamut neqerooruteqarpugut – suliffeqarfimmeersumik misilittakkaminik ilisimasaminillu ilinnut avitseqateqarsinnaasoq.
Siunnersortitut aaqqissuussatsinnut alapernaassuseqalersimaguit ilinniarnermi siunnersortimut imaluunniit ilinniartitsisumut attaveqarfigisannut saaffiginninnissamut tikilluaqqusaavutit.

Ilinniartut sinniisaat

Ulluinnatit ilusilersuiffigeqataakkit

Ilinnut ilinniartoqatinnullu ulluinnassi qanoq pitsanngoriaateqarnissaannik isummanik siunnersuillaqqippit aammalu allanngueqataarusussuseqarpit?

Niuernermik Ilinniarfimmi ukiumi atuarfiusumi ilinniartutut soqutigisannut suleqataanissamut periarfissaqarputit. Ilinniartut sinniisaat atuarfimmi atukkat pillugu eqqartueqatgiittarput avatangiisillu ataavartumik pitsanngortinnissaat pillugu suliuartarlutik. Nukiit misilerarnissaannut ilinniarfissatsialaavoq, tassani aaqqiissutissat ataasiakkaatut qanoq suliarinissaat misilerarneqarsinnaalluni – illit nammineq isumassarsiatit kiisalu aamma ilinniartoqativit siunnersuutaat. Klassit tamarmik sinniisussaminnik taasisarput ilinniartullu sinniisaannut tullersortitut aamma taasisoqassalluni, tassani klassit tamarmik assigiimmik sunniuteqarsinnaanissaat qulakkeerneqassalluni.
Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til studierådet, for at sikre at alle klasser har lige meget indflydelse.

Taamattaaq Ilinniartut sinniisaat atuarfiup siulersuisuini aamma peqataatinneqartarput, tamannalu isumaqarpoq taasinerit aalajangiiffinni pingaarutilinni aamma tusaaneqassasoq.

Ilinniartut sinniisaannit atuarfimmi unnussiuaaqatigiinnissat aaqqissorneqartarputtaaq, taamaalillutit aamma pilersaarusiornermit assersuutigalugu qanoq ilinniartoqatit peqatigisinnaanissaannut siunnersuuteqarnermut peqataasinnaallutit.

Ilinniartutut siunnersorteqarneq

Sumi ikiorneqarnissamik noqqaasinnaavit?

Ilinniartutut NI-mut matukkut iseruit silarsuarmut allamut appakaattutut misigisinnaavutit. Ulluinnaat pissanganartunik unamminartunik nutaanillu ilisarisimasartartaarnernik imaqarsinnaapput, aammali paasissutissat annertuut sungiunniagassatit. Taakku nalorninernik apeqquterpassuarnillu pilersitsisinnaapput. Apeqqutissavit ilaannut akissuteqaatit uani nittartakkami nanisinnaavatit.
Allanik apeqqutissaqartoqartillugu atuarfimmi sulisutsinnit ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisinnaavutit.

Ilinniartunut kiffartuussivik

Illuliami tungujortumi ilinniartunut kiffartuussivik saaffigisinnaavat.

Ilinniartitsisoq attaveqarfissaq

Klassit tamarmik immikkut ilinniartitsisoqarput attavissaasumik, taannalu ilinniarnerit pillugu apeqqutissaqarnikkut ikiorneqarnissamik saaffigisinnaavat.

Ilinniarnermi siunnersorti

Ilinnirnermi siunnersortitta atuarfik pillugu, ilinniagaq toqqarsimasaq aammalu inuttut inissisimanerit pillugu apeqquteqaatinnik ikiorsinnaavaatit.
Studievejledningskontoret har åbent alle hverdage kl. 09:00 – 12:00 og igen fra 13:00 – 15:00. Du er også altid velkommen til at ringe på 342551eller skrive til studievejleder@gbs.gl

Ilinniarnermi siunnersorti nipangersimasussaatitaavoq, taamaattumillu oqaloqatiginninnerni toqqissisimasinnaavutit.

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl

Ilinniagaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, ilinniakkap aaqqissuussaanera saqqummiussaq takusinnaavat. studieordningAaamma tikilluaqqungaarpatsigit ilinniarnermut aqqutissiuussisutsinnut allagaqarnissannik uunga studievejleder@gbs.gl