AU i økonomi og ressourcestyring (M. AU)

Byg videre på din akademiuddannelse med en bachelor

Har du læst en AU og føler du ikke du er blevet færdig med at udvikle dine kompetencer indenfor handel, marketing, ledelse organisation og samarbejde?
Eller vil du du gerne supplere din viden fra akademiuddannelsen med nye områder, som f.eks. forretningsudvikling, e-business eller innovation? Så er en bacheloruddannelse i Økonomi og ressourcestyring garanteret noget for dig.

Hvorfor læse BA i Økonomi og Ressourcestyring?

Bacheloruddannelsen i Økonomi og ressourcestyring (med AU) er for dig, der gerne vil skridtet videre indenfor regnskab, økonomistyring og finansiering. På uddannelsen lærer du bl.a. om, hvordan man gennem organisering og tilrettelæggelse af økonomien kan opnå mere veldrevne virksomheder og økonomier.

Uddannelsen går i dybden med praksisorienteret teori, som kan anvendes direkte, og tilbyder derudover et udvalg af relevante valgfag indenfor fagspecifikke områder.

Uddannelsen kan være adgangsgivende eller  give merit i forhold til relevante kandidatuddannelser.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.
En stor del af undervisningen er praksisnær. Du kommer til at arbejde med eksempler og cases fra virkelighedens verden, hvilket vil klæde dig godt på til dine fremtidige jobs.

Dele af uddannelsen kan foregå online. Endvidere kan dele af uddannelsen forgå i udlandet, hvor der tilskrives efterfølgende merit.

Praktikdelen afholdes hos én godkendt praktikplads i Grønland eller udlandet.

BA i Økonomi og ressourcestyring har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag: Økonomi og ressourcestyring, Ledelse, organisation og samarbejde, Jura, Handel og marketing, Metode og tværfaglige projekter, Valgfag (Fx Innovation, forretningsudvikling & E-Business, Business Ethics, Ledelse i praksis i Grønland), Praktik og Afsluttende opgave.

Praktisk information

Varighed: 5 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart: September

Opbygning af uddannelse

Bacheloruddannelsen i Økonomi og Ressourcestyring (med AU) afvikles over 5 semeste fordelt på 3 år. I forløbet er indeholdt 1 praktik og et projektforløb.

Hvad kræver det at blive optaget på BA i Økonomi og Ressourcestyring?

For at blive optaget på BA i Økonomi og ressourcestyring  (med AU) skal du have gennemført  Akademiuddannelsen i Økonomi og Ressourcestyring. 

Har du gennemført en anden akademiuddannelse, kan du søge om optagelse og blive merit- og/eller kompetencevurderet.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Studiet starter i begyndelsen af september, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

  • Uddannelsen er uddannelsesstøtte berettiget.

  • Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver. Det kan være mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, projektopgaver og praktikrapporter.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0