Bestyrelsen

Karsten L. Klausen

Formand
Forretningsudvalget. Udpeget af Grønlands Erhverv.

Carsten Pedersen

Næstformand

John Thorsen

Formandsskabet

Tine Pars

Bestyrelsesmedlem

Simon Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af SIK.

Malene J. Kieler

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Grønlands Selvstyre.

Lars Peter Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Dagmar Joensen

Bestyrelsesmedlem
Medarbejderrepræsentant. Tilforordnet Greenland Business School.

Christel Lund Bøjler

Forstander
Forstander

Organisationsdokumenter

Bestyrelsesreferater

2021
2020

Dato: 06.2020 GL
             06.2020 DK

Dato: 09.2020 GL
             09.2020 DK

Dato: 11.2020 GL
             11.2020 DK

2019

Dato: 03.2019 GL
             03.2019 DK

Dato: 05.2019 GL
             05.2019 DK

Dato: 09.2019 GL
             09.2019 DK

Dato: 12.2019 GL
             12.2019 DK

2018

Dato: 03.2018 GL
             03.2018 DK

Dato: 05.2018 GL
             05.2018 DK

Dato: 09.2018 GL
             09.2018 DK

Dato: 11.2018 DK

2017

Dato: 03.2017 GL
             03.2017 DK

Dato: 06.2017 DK

Dato: 09.2017 GL
             09.2017 DK

Dato: 12.2017 GL
             12.2017 DK

2016

Dato: 03.2016 GL
             03.2016 DK

Dato: 05.2016 GL
             05.2016 DK

Dato: 09.2016 GL
             09.2016 DK

Dato: 12.2016 GL
             12.2016 DK

2015

Dato: 02.2015 DK

Dato: 05.2015 DK

Dato: 09.2015 DK

Dato: 12.2015 DK
             12.2015 GL

2014

Dato: 05.2014 DK

Dato: 11.2014 DK

2013

Dato: 01.2013 DK

Dato: 02.2013 DK

Dato: 04.2013 DK
             04.2013 GL

Dato: 05.2013 DK
             05.2013 GL

Dato: 10.2013 DK
             10.2013 GL

Dato: 12.2013 DK

2012

Dato: 02.2012 DK

Dato: 08.2012 DK

2011

Dato: 02.2011 DK

Dato: 09.2011 DK

Dato: 11.2011 DK

Vedtægter

§1. Campus Kujalleq og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk er selvstændige offentlige institutioner med fælles bestyrelse, uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf. inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelses-området med efterfølgende ændringer. Stk. 2. Campus Kujalleq har hjemsted i Qaqortoq i Kommune Kujalleq, og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk har hjemsted i Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq.

Organisationsdiagram

Se fagligt organisationsdiagram anno 2024

”For et samfund, der med tiden gerne vil stå på egne ben, er det vigtigt, at mange unge uddannes inden for handel og økonomi”

Lars-Emil Johansen
Tidligere Formand for Grønlands regering

Driftsregnskaber

Bestyrelsens forretningsorden

  1. Bestyrelsens konstituerer sig på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Valget sker ved simpelt stemmeflertal. Funktionsperioden for formanden og næstformanden følger bestyrelsens funktionsperiode.
    1.1. Der nedsættes et formandskab bestående af formanden, næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem. Formandskabet holder møder med forstanderen mellem de ordinære møder i det omfang der vurderes behov for.
    1.2 Såfremt formanden fratræder i bestyrelsesperioden, vælger bestyrelsen en ny formand og tilsvarende i forhold til næstformandens fratræden i en valgperiode.