AU i Finansiel rådgivning

Tag din bank eller forsikringskarierre til næste niveau

Synes du en karriere indenfor finansiering, revision eller ejendomshandel lyder spændende? Så er akademiuddannelsen i finansiel rådgivning den oplagte uddannelse for dig.

Hvorfor læse AU i Finansiel rådgivning?

På Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning får du styrket dine kompetencer indenfor felter som revision, ejendomshandel og -administration, bankrådgivning og virksomhedsanalyse. Uddannelsen ruster dig til arbejde med revision i en virksomhed og til jobs som ejendomsmægler, bankrådgiver, medarbejder i et realkreditinstitut m.v.

Hvad kræver det at starte på uddannelsen i AU i Finansiel rådgivning?

For at blive optaget på uddannelsen (eller enkelte moduler her fra) skal du have én af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse (f.eks Finansuddannelsen)
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, kan det være muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad lærer jeg?

På akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger indenfor finansiel rådgivning. Du vil lære forskellige teorier og modeller, der på forskellige vis ruster dig til den vejledning og kunderådgivning, du kommer til at arbejde med.

Hvad indeholder uddannelsen?

På akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning vil du have følgende fag:

 • Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Matematik med økonomisk profil
 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi
 • Ejendomshandel
 • Virksomhedens investering og finansiering
 • Analyse af regnskabsdata
 • Revision og årsrapport
 • Data, marked og afsætning
 • Omsætning af fast ejendom
 • Finansielle forretninger

Du vil desuden kunne vælge mellem en række valgfri moduler.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

På uddannelsen i Finansiel rådgivning har du to obligatoriske fag og en række retningsspecifikke fagmoduler samt valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen på GBS er praksisnær. Det betyder, at du kommer til at arbejde med udfordringer, eksempler og cases fra din egen hverdag. Du får derfor kompetencer, der er direkte relateret til din egen jobsituation, og som du kan tage med hjem og anvende med det samme.

I perioden mellem undervisningsgangene læser du litteratur, ser video og arbejder med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

På nogle hold kan der indgå online undervisning. Det vil dog altid være i et klassemiljø. Du er derfor sikret, at du kan interagere med din underviser og dine medstuderende i næsten samme grad, som hvis undervisningen foregik i et fysisk lokale.

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes eksamen efter hvert modul. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig.
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl