Finans­uddan­nelsen

For dig der gerne vil hjælpe og rådgive andre og synes investering, lån, opsparing og forsikringer er spændende områder

Kunne du se dig selv som rådgiver i en bank eller i et forsikringsselskab? Synes du kundekontakt er spændende?  Så er Finansuddannelsen måske uddannelsen for dig.

Hvorfor læse Finansuddannelsen?

Uddannelsen giver dig indsigt og viden om kundebetjening og lærer dig at vejlede kunder om deres økonomi. Du lærer at afdække dine fremtidige kunders behov for bl.a. at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.

Du vil kunne kunne blive bl.a. boligrådgiver, investeringsrådgiver, pensionsrådgiver, privatkunderådgiver, skadebehandler eller forsikringsassurandør.

Hvad kræver det at starte på Finansuddannelsen?

For at blive optaget på Finansuddannelsen skal du som udgangspunkt have MERX I

Derudover kræver det, at du har fundet en praktikplads, som f.eks. en bank, forsikringsselskab, ejendomsmægler eller lignende, inden studiestart.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, kan der være mulighed for at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver TNI Finansuddannelsen adgang til?

Finansuddannelsen giver bl.a. adgang til AU Finansiel rådgivning

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Finansuddannelsen veksler mellem skole og praktik og har ligeledes indbygget en meget stor fleksibilitet ved valg af faglig profil.

På uddannelsesdelen indgår en række fælles fag som er obligatoriske for alle elever. Disse fag udgør ca. halvdelen af skoleuddannelsen.

Den anden del består af forskellige valgfri fag, som eleven og virksomheden i fællesskab vælger. Det kan både være fag, du synes, du mangler fra tidligere uddannelse, og det kan være fag, der kan give nogle ekstra kompetencer, fx inden for matematik eller erhvervsøkonomi.

Uddannelsen varer 2 år med undervisning og erhvervspraktik.

Hvad lærer jeg?

På Finansuddannelsen vil du have en række grundfag: Grønlandsk, Dansk, Erhvervsøkonomi, Engelsk, Informationsteknologi, Salg & service og  Samfundslære.

Derudover vil du have en række branchespecifikke specialefag.

Hvordan foregår undervisningen?

Finansuddannelsen er undervisningen praksisnær. Det betyder, at du vil arbejde problemorienteret – med case- og projektorganiseret undervisning, men du vil også have traditionelle forelæsninger.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver.

Hvordan foregår eksamen?

Alle eksaminer på grundfagene er mundtlige. Ved specialefagkan der forekomme både skriftlige eksaminer og eksaminer, som indgår i temaprojekt.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en fagprøve indenfor relevant speciale.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal have indgået en lærlingekontrakt med et godkendt lærested før skoleopholdet starter i august.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl

Hvis du vil vide mere om uddannelsen kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl