AU i International handel og markedsføring

Lær hvad der skal til for at kunne afsætte produkter og ydelser globalt

Har du ambitioner om en spændende fremtid indenfor handel og marketing? Så får du her mulighed for at realisere dine drømme på et studie, som på en gang rummer både en praksisnær tilgang og internationalt udsyn.

Hvorfor læse AU i International handel og marketing?

Med en akademiuddannelse i International handel og marketing lærer du at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter i et globalt marked. Du kvalificeres til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger indenfor international handel og marketing i såvel private som offentlige virksomheder.

Dine jobtitler kunne fx blive marketingskoordinator, salgskonsulent eller key account manager. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i mange forskellige virksomheder, som fx handels-, produktions, og servicevirksomheder i Grønland og internationalt.

Hvad kræver det at starte på AU i International handel og marketing?

For at blive optaget på AU i International handel og markedsføring skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • MERX II
 • GUX Handel og økonomi eller lignende

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, er det muligt at søge om realkompetencevurdering eller dispensation. Se gældende studieordning for mere information

Hvad giver AU i International handel og marketing adgang til?

Uddannelsen giver adgang til en bachelor med retningen International Handel og Marketing. Derudover kan uddannelsen give adgang til relevante diplomuddannelser.

Hvad lærer jeg?

AU i International handel og marketing har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag:

 • Marketingstrategi og forretningsudvikling
 • Organisation
 • Markedsinformation og -analyse
 • Marketingplanlægning og -forhandling
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • Erhvervsret
 • Afgangsprojekt

   

Hvordan er uddannelsen opbygget?

AU i International handel og markedsføring er delt op, så der veksles mellem undervisning og praktik.

På studiets første to semestre eksamineres Organisation, Marketingstrategi og forretningsudvikling, Erhvervsret og metodefag. 

På tredje og fjerde semester færdiggøres Markedsinformation og –analyse, Marketingsplanlægning og -forhandling, og afgangsprojektet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i forskellige typer af undervisning: konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.

En del af uddannelsen består i en praktik, som kan tages i Grønland eller udlandet. Rejseomkostninger mm. bliver dækket til og fra uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen, jf. gældende lovgivning.

Hvordan foregår eksamen?

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver: mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, case-opgaver og skriftligt afgangsprojekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik (Greenland Business School)
 • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.
 • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.
 • I skoleperioderne er du SU-berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl