AU i international handel og markedsføring (m. AU)

Byg videre på din akademiuddannelse med en bachelor

Har du læst en AU og føler du ikke du er blevet færdig med at udvikle dine kompetencer indenfor handel, marketing, ledelse organisation og samarbejde?
Eller vil du du gerne supplere din viden fra akademiuddannelsen med nye områder, som f.eks. forretningsudvikling, e-business eller innovation? Så er en BA i International Handel og marketing garanteret noget for dig.

Hvorfor læse AU i International Handel og Markedsføring?

Bacheloruddannelsen i International handel og marketing (med AU) er for dig, der gerne vil skridtet videre indenfor salg og marketing. Både internationalt og i grønlandsk sammenhæng.

Både i forhold til at gå i dybden med praksisorienteret teori, som kan anvendes direkte, men også fordi uddannelsen tilbyder et udvalg af relevante valgfag indenfor  fagspecifikke områder.

Uddannelsen kan være adgangsgivende eller  give merit i forhold til relevante kandidatuddannelser.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er delt op i konfrontationsundervisning, holdundervisning, forelæsninger, eksterne oplæg, skemalagt studietid, studietid, projekt- og gruppeopgaver, selvstudie og lektier m.m.
En stor del af undervisningen er praksisnær. Du kommer til at arbejde med eksempler og cases fra virkelighedens verden, hvilket vil klæde dig godt på til dine fremtidige jobs.

Dele af uddannelsen kan foregå online. Endvidere kan dele af uddannelsen forgå i udlandet, hvor der tilskrives efterfølgende merit. Praktikdelen afholdes hos én godkendt praktikplads i Grønland eller udlandet.

BA i International handel og marketing har fokus på erhvervslivet, og du får følgende fag: Handel og marketing, Ledelse, organisation og samarbejde, Jura, Økonomi og finansiering, Metode og tværfaglige projekter, Valgfag (Fx Innovation, forretningsudvikling & E-Business, Business Ethics, Ledelse i praksis i Grønland)

Fagene suppleres med praktikforløb og uddannelsen afsluttes med bachelorprojekt.

Praktisk information

Varighed: 5 semestre

ansøgningsfrist: 1. Marts

Uddannelsesstart: September

Opbygning af uddannelse

BA i International handel og marketing (med AU) afvikles over 5 semeste fordelt på 3 år. I forløbet er indeholdt 1 praktik og et projektforløb.

Hvad kræver det at blive optaget på BA i International Handel og Markedsføring?

For at blive optaget på BA i International handel og marketing  (med AU) skal du have gennemført  Akademiuddannelsen i International handel og marketing. 

Har du gennemført en anden akademiuddannelse, kan du søge om optagelse og blive merit- og/eller kompetencevurderet.

Hvert semester afsluttes med eksaminer og opgaver. Det kan være mundtlige eksaminer, skriftlige eksaminer, projektopgaver og praktikrapporter.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ansøgning til uddannelsen foregår via din lokale Majoriaq eller sullissivik.gl.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information i den officielle studieordning. Du er også meget velkommen til at skrive til vores studievejledere på studievejleder@gbs.gl

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Undervisningen foregår på Greenland Business School (Niuernermik Ilinniarfik) i Nuuk.

  • Studiet starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

  • Du skal have indgået praktik-kontrakt senest 1. juni.

  • I skoleperioderne er du uddannelsesstøtte berettiget, imens du i praktikken får løn efter overenskomst.
SEMESTRE
0
ÅR
0
UDDANNELSE FOR LIVET
0