Sundhedsprojekt på GBS

I forlængelse af FN's tredje verdensmål, har Greenland Business i efteråret 2023 haft udpræget fokus på 'Sundhed og Trivsel'.

Sundhed er alfa og omega for at hverdagen fungerer gnidningsfrit på GBS. For at sætte et øget fokus på temaet, har GBS indgået et samarbejde med Steno, som over tre måneder i efteråret, i samspil med ansatte og ledelse, skal foretage initiativer og tiltag, som kan imødekomme en sundere livsstil.

Personalet på GBS bliver blandt andet introduceret til vigtigheden af monitorering og opmærksomhed på hhv. Blodtryk, HbA1c (langtidsblodsukker), højde/vægt og lungefunktion. Der vil ligeledes blive afholdt livsstilscafé, hvor Steno vil forelægge hvordan ovenstående influerer hverdagen og kan hjælpes på vej med sundere livsstilsvalg.

Sundhedstemaet afgrænses ikke kun til personalet på GBS. Sideløbende med personalets oplysning, vil underviserne nemlig videreformidle både information og udvalgte tiltag. GBS vil f.eks. tilbyde et inspirationskursus til sundere madlavning, hvor de studerende og deres familier kan deltage.

Hele projektets formål er at oplyse omkring generel sundhed, både i form af motion og spisevaner, samt forsøge at implementere tiltag, som kan påvirke deltagerne til at implementere tiltag til en sundere hverdag.