Efterårets dimittender

Niuernermik Ilinniarfik – Greenland Business School – afholdt fredag dimission for syv elever, der havde afsluttet deres studier på brobygningsforløbet MerX II og akademiuddannelserne. En del af eleverne var rejst…

Comments Off on Efterårets dimittender

Afviser ansøgere pga. pladsmangel

Der er gang i Greenland Business School. Skolen ville gerne optage flere elever, men på grund af at skolen er blevet for lille og på grund af kollegiepladsmangel, er skolen…

Comments Off on Afviser ansøgere pga. pladsmangel

Flere praktikpladser skaber rekordoptag

GBS melder fuldt hus, både hvad angår elever til de videregående uddannelser men også hvad angår unge der ellers har for lave karakterer til at begynde en uddannelse. Ved skoleårets…

Comments Off on Flere praktikpladser skaber rekordoptag

GBS i globalt uddannelsesforum

I Danmark er 88 uddannelsesinstitutioner tilknyttet FN´s næsten 12.000 verdensmålskoler i 182 lande. Nu har Greenland Business School (GBS) i Nuuk sikret Grønland en plads i det fornemme globale selskab.…

Comments Off on GBS i globalt uddannelsesforum