Erasmus+ SMARTOUR

Greenland Business School er samarbejdspartner og koordinator på ERASMUS+ projektet, Smarttour, som behandler og faciliterer udvikling og uddannelse inden for "small smart turism" i lande med omfattende turisme.

I dagene fra d. 12-16 december har to repræsentanter fra Greenland Business School været til opstartmøde på ERASMUS+ projektet; “Smarttour” i Bar, Montenegro. Skolen har påtaget sig rollen som koordinator på projektet.

Projektet er delt op i fire “Work Packages” (WP) med følgende fokuspunkter:

  • WP1: Project management and implementation
  • WP2: Dissemination and exploitation
  • WP3: Definition and creation of the training curricula
  • WP4: Creation of the e-learning platform and pilots

Projektets første face (WP1) er igangsat og indeholder projektplan og KPI’er (Key Performance Indicator) for løbende at kunne følge med i projektets udvikling.

Ligeledes er WP2, hvor alle partnere skal bidrage til at udbrede kendskabet til projektet internt i deres respektive organisationer, til relevante interessenter samt bredt i samfundet.

Repræsentant for GBS, Dagmar Joensen udtaler: “Maria og jeg har haft et oplevelsesrigt og givende ophold her i Bar. Skolen er blevet mødt med respekt og taknemmelighed for den rolle, vi har spillet i at gøre projektet muligt. Ligeledes møder vi støtte og opbakning til vores rolle som koordinator på projektet.

Formålet med projektet er at kunne understøtte uddannelse inden for “smart-solutions” i turismebranchen og derved kunne bidrage til den forsatte udvikling af turismefaget i Grønland.

Link til lokal artikel fra nyhedsmedie i Montenegro:
www.barinfo.me/erasmus-projekat-o-turizmu-u-seus/