UNESCO Verdensmålsskole

1. juli 2023 tog Greenland Business School endnu et skridt ind på den internationale scene. Skolen på Aqqusinersuaq i Nuuk bliver nu en vigtig del af fællesskabet med andre verdensmålsskoler. ’International samarbejde, digitalisering og bæredygtighed banker på døren’, fortæller forstander Christel Lund Bøjler og forsætter: ’På Greenland Business School (GBS) skal vi i endnu højere grad være med at tegne fremtiden.

Den fremtid som både erhvervsliv og vores unge efterspørger. Alle ønsker større fokus på at være en del af omverden, digitalisering og bæredygtighed.

Den selvstændige offentlige uddannelsesinstitution GBS under Grønland Selvstyre har længe og målrettet arbejdet på, at blive en større del af det internationale samfund. Nu som en del af Unesco Verdensmålsskoler.
Det betyder bl.a. en mere helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.
Christel Lund Bøjler fortæller, at skolen i øget grad skal udvikle undervisning med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål.
Verdensmålene skal danne rammen for skoler med særligt fokus på bl.a. FNs mål 4: Kvalitetsuddannelse.
Det betyder bl.a., at man som UNESCO Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling i uddannelser.
I dagligdagen betyder det, at man arbejder mere med faglige emner i undervisningen. Det er bl.a. bæredygtighed og globalt medborgerskab.
Det kan kræve en justering af skolens nuværende praksis. Derfor er det vigtigt, at alle skolens aktører (administration, teknisk personale, elever, lærere og ledelse) er involverede i arbejdet som UNESCO Verdensmålsskole.
Greenland Business School vil danne partnerskaber både med danske og udenlandske verdensmålsskoler. Det skaber mulighed for at dele viden og erfaringer med andre skoler på den internationale scene.