Livet under vand – Portræt af Troels Friis

Uddannelseschef Troels Friis fortæller om hverdagen og opgaver - og hvordan en ubåd giver nye syn på Greenland Business School

Hvilke opgaver ligger på dit bord som uddannelseschef for Greenland Business School i Nuuk?

– Der er mange forskellige opgaver på mit skrivebord. Opgaver, der peger i mange forskellige retninger, fortæller Troels Friis. – Det er en af styrkerne ved mit job. At det er så forskellige opgaver. Jeg ved aldrig, hvad små og store opgaver dagen byder. F.eks. i dag – en tilfældig dag mellem jul og nytår har jeg taget ind på skolen og lukket en håndværker ind. Han skal klargøre nogle klasselokaler, så de er klar, når der kommer nye elever først i 2024. Og så skal jeg følge op på Wiseflow, som er Greenland Business Schools elektroniske afleveringsportal, hvor vores elever aflevere eksamensopgaver.

Den 43-årige uddannelseschef fortæller, at han bruger 40 % af sin tid på ledelse og 60 % af tiden på diverse ad hoc-opgaver. – Ad hoc-opgaverne kan være at følge op på igangsatte projekter. Eller lukke en håndværker ind eller starte en arbejdsproces med en ny uddannelse. Det kan også være lavpraktiske med at tømme et lokale for bøger. Så det fremover kan bruges til undervisningslokale for stadig flere, der bliver optaget på handelsskolen på Aqqusinersuaq. Troels, der også har en fortid som inspektør på KTI Jern- og Metalskolen i Nuuk, kender til processer og forandringer. Disse tager tid – også på uddannelsesinstitutioner. Billedligt talt er det ifølge Troels som at flytte en lille sten gang på gang. Samme handling bliver til sidst en fast varig ændring. En del af kulturen – og dermed en del af ’sådan gør vi her på skolen’. Derfor tager forandringer tid.

FAKTABOKS

  • Født i Århus
  • Opvokset i Nuuk.
  • Flyttede tilbage til Nuuk 2018, sammen med sin kone Michele og børnene Rasmus og Lauge på henholdsvis 13 og 10 år.
  • Arbejdede tidligere på KTI Jern- og Metalskolen i Nuuk.
  • Far arbejdede i Grønlandsbanken
  • Mor arbejdede på Sana

“Vi har alle forskellige evner og kompetencer. Vi skal bruge vores evner i fællesskab. Det er sådan, vi løfter Greenland Business School, vores dygtige elever, virksomhederne og det grønlandske samfund.”

Hvorfra har du glæden og begejstringen for Grønland?

– Jeg er faktisk født i Århus, men har haft de fleste af mine teenageår i Nuuk. Så jeg har rigtig mange gode venner og endnu flere gode oplevelser i det grønlandske. Forældrene arbejdede i Nuuk. Troels’ far fik arbejde i Grønlandsbanken og hans mor arbejdede først i Grønlands Landsret og senere på Sana. Da Troels blev 17 år gik turen i første omgang til Danmark for at aftjene sin værnepligt i Søværnet. Det blev til mange sømil på forsvarets skibe.

processed-3D51E196-CC53-4707-B170-039F874BB5A9

Livet under vandet skaber fællesskab

Efter værnepligten fortsætter Troels en periode i forsvaret. Denne gang på en ubåd som menig konstabel. – Hverdagen i en ubåd er rigtig spændende og meget lærerigt. 24 mænd sammen på 30 små kvadratmeter. Under havets overfalde i flere uger. Det kræver forståelse og samarbejde. Der er mange faggrupper, der skal samarbejde på meget lidt plads under vandet. Det stiller store krav til gensidig respekt. Både i hverdagssituationer og ved spidsbelastninger. – Jeg lærte mange ting om livet med flere forskellige mennesker på meget lidt plads. Men fælles er, at alle skal arbejde sammen om et fælles mål. Ifølge Troels kan en organisation under vandet minde meget om arbejdet og livet i en organisation som f.eks. Greenland Business School. Der er mange forskellige faggrupper, der skal arbejde sammen. Ledere, lærere og administrativt personale. De skal alle være enige om målet. De skal samarbejde og have samme fælles omdrejningspunkt og sigte mod målet – nemlig eleverne. Så Greenland Business School som helhed at sikre vores mange studerende får en god og solid uddannelse. En uddannelse, der kan være med til at sikre, at eleverne efter endt uddannelse kan være med til at gøre en forskel for deres arbejdsplads. Og samtidigt at eleverne kan se tilbage på en god og frugtbar uddannelse, der er med til at gøre morgendagens hverdag endnu bedre. Både for elever, organisationer og virksomheder i hele Grønland.

processed-DEE15638-FCE9-4337-A19E-8F650995068B

“Oplevelserne på ubåden har inspireret mig i mit daglige arbejde på Greenland Business School, fortæller uddannelseschefen, og slår fast: Omdrejningspunktet er mennesker. Samvær med mennesker for andre mennesker. Til gavn for andre mennesker. Vi skal arbejde sammen som en helhed mod et fælles mål. – og hjælpe hinanden. Der er sådan alle vokser.”