GBS i globalt uddannelsesforum

I Danmark er 88 uddannelsesinstitutioner tilknyttet FN´s næsten 12.000 verdensmålskoler i 182 lande. Nu har Greenland Business School (GBS) i Nuuk sikret Grønland en plads i det fornemme globale selskab.

De unge skal lære at begå sig som globale verdensborgere, ligesom de skal lære at forholde sig til FN´s 17 verdensmål. Det er nemlig de verdensmål, der gerne skal sikre jordklodens fremtid i bæredygtighedens tegn.

Greenland Business School har igennem længere tid arbejdet for at gøre skolen til en verdensmålsskole, hvor alle skolerne i netværket er forpligtet til at arbejde med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Alle i skolen skal deltage

Forstander på GBS, Christel Lund Bøjler fortæller, at skolen i øget grad skal udvikle undervisning med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål:

– Verdensmålene skal danne rammen for skoler med særligt fokus på bl.a. FNs mål 4: Kvalitetsuddannelse. Det betyder bl.a., at man som UNESCO Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtigudvikling i uddannelser, forklarer Christen Lund Bøjler i en pressemeddelelse.

I dagligdagen betyder det, at man arbejder mere med faglige emner i undervisningen. Det er blandt andet bæredygtighed og globalt medborgerskab, og dertil uddyber Lund Bøjler, at det forhold at skolen nu er en del af verdensmålsskolerne kommer til at medføre justeringer i skolens praksis:

– Det kan kræve en justering af skolens nuværende praksis. Derfor er det vigtigt, at alle skolens aktører (administration, teknisk personale, elever, lærere og ledelse) er involverede i arbejdet som UNESCO Verdensmålsskole.

Hvad er en verdensmålsskole?

  • UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk, som blev lanceret i 1953 med det formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred.
  • Når en skole bliver en del af UNESCO ASP, forpligter den sig til at fremme UNESCO’s idealer gennem udvikling af undervisningsmateriale og -metoder, der kan forberede børn og unge til at agere i en kompleks og gensidig afhængig verden.
  • Netværket består i dag af 11.500 uddannelsesinstitutioner (lige fra børnehaver til lærerseminarier) spredt over 182 lande.

Artiklen er skrevet og bragt af Sermitsiaq.ag – Link til artikel: https://sermitsiaq.ag/node/245878